РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Севдалина
Фамилия: Тодорова
Адрес:
ул."Абритус" №25, ап.23, гр. Разград 7200, България
Телефон:
0882692828
Email: stodorova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 14 октомври
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1987 - 2017
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научно-изследователска дейност.
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", Филиал - Разград,
бул. "Априлско въстание" №47,7200 гр. Разград
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност в сферата на висшето образование, в областта на биотехнологиите, хранителните технологии и органични химични технологии.
Научно-изследователска работа в областта на биологично-активни вещества, антимикробна активност, биологични агенти, биопестициди.
от -до: 1980 - 1987
Заемана длъжност или позиция: Агроном по растителна защита
Основни дейности и отговорности:
Организаторска, координаторска и контролна дейност.
Отговорности по закупуване, съхранение и употреба на пестицидите.
Име и адрес на работодателя:
АПК "Х понгрес", 7800 гр. Попово
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на работа - земеделие. Дейност по организиране на растителната защита на посевите от плевели, болести и неприятели.
Образование и обучение
от -до: 2009 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертацията: "Получаване на препарат с антибиотично действие от Bacillus subtilis TS 01"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Университет по хранителни технологии - Пловдив
Ниво по националната класификация: Доктор по научна специалност 02. 11. 11
от -до: 1975 - 1980
Наименование на придобитата квалификация: Агроном по растителна защита
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Защита на растенията и почвата
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВСИ "В. Коларов" – гр. Пловдив (АУ Пловдив)
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 1972 - 1975
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Засилено изучаване на математика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ЕСПУ "Христо Ботев" - гр. Попово
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
много добро много добро много добро много добро
английски
добро много добро добро много добро
немски
задоволително добро задоволително много добро
Социални умения и компетенции: Отговорност, инициативност, комуникативност, толерантност.
Организационни умения и компетенции: Ръководител катедра 1991- 1992 г.
Технически умения и компетенции: Работя с уреди и апарати ежедневно в преподавателската и научно-изследователската ми дейност.
Компютърни умения и компетенции: Ползвам основни компютърни програми Word, Excel, Power Point.
Артистични умения и компетенции: Танци, музика, рецитаторско майсторство, конферансие.
Свидетелство за управление на МПС: Притежавам свидетелство за управление на МПС за категории В и М.
Допълнителна информация  
Участие в съюзи, организации Член на American Society for Microbiology от 2015 г.
Член на Съюз на учените в България – клон Разград от 2010 г.
Друга професионална активност Ръководител на клуб "Microbio art" за микробно изкуство
Участие в образователни проекти по национални програми - 2.
Участие в образователни проекти, финансирани от ФНИ на РУ -10.
Рецензиране на научни трудове в списания с импакт фактор - 2.
Рецензиране на научни трудове в списания и сборници у нас - 4.
Ръководство на дипломанти и студенти - 19.
Рецензиране на дипломни работи - 4.
Повишаване на професионалната квалификация Специализиран курс по защита на интелектуалната собственост - 2010г.
Квалификация на специалист с висше образование по компютърна грамотност - 2001г.
Опресняване и обогатяване на знанията по педагогическа подготовка на преподаватели от ПИМЕ - 1990 г.
Квалификация по английски език - 1990 г.
Награди Специална награда на постерна изложба 2012 г. като член на колектива на проект 2011-РУ-03.
Трета награда на постерна изложба 2011 г.
Грамота на Филиал Разград 2010 г.
Грамота на Съюза на учените - клон Разград - 2010 г.
Грамота и втора награда на РУ за най-добър научен труд (дисертация), 2010 г.
Грамота и кристален приз "The best paper", Научна конференция РУ & СУ' 09.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.