РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ивайло
Фамилия: Стоянов
Адрес:
ул. "Плиска" №78, вх.2, 7004, Русе, България
Телефон:
0889701838
Email: stoyanov@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 23.08.1969
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2011 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Катедра Електроснабдяване и електрообзавеждане
от -до: 2005 - 2011
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Катедра ЕСЕО
от -до: 2001 - 2005
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Катедра ЕСЕО
от -до: 1996 - 2001
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Катедра Електроснабдяване и електрообзавеждане
Образование и обучение
от -до: 2005 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1995 - сега
Наименование на придобитата квалификация: електроинженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
добро добро добро средно
английски
средно добро средно средно
Социални умения и компетенции: 1996 … - Секретар на Регионалния Съюз по електротехника, електроника и съобщения към ФНТС.
1996 … – Член на СУБ (Съюз на учените в България, СУ - Русе).
1995 … – Член на ФНТС ( Федерация на научно техническите съюзи).
Организационни умения и компетенции: Отговорник на учебни зали 10.201 и 10.207.
2005 ... - Член на Редакторския борд на научното списание “Известия на съюза на учените - Русе”
2012 ...2015 - заместник-декан по учебната работа на факултет Електротехника, електроника и автоматика
Технически умения и компетенции: Технически и организационни мерки за електробезопасност
Електротехнически материали
Възобновяеми енергийни източници – системи за директно преобразуване на слънчевата енергия в електрическа
Електротехнологии в селското стопанство
Компютърни умения и компетенции: Отлична компютърна грамотност
* софтуерни програми: MS Office, CorelDraw, InDesign, WebPage и др.;
* операционни системи: DOS, Windows.
Артистични умения и компетенции: Отличен събеседник
Свидетелство за управление на МПС: Категории: М
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.