РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Светлана
Фамилия: Колева
Адрес:
ул."Лисец"46, гр.Русе 7006, РБългария
Телефон:
888653
Email: svetla@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2009 - сега
Заемана длъжност или позиция: гл.асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ ”А. Кънчев”, кат.ТММРМ - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2006 - 2009
Заемана длъжност или позиция: ст. асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ ”А. Кънчев”, кат.ТММРМ - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2004 - 2006
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ ”А. Кънчев”, кат.ТММРМ - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2004 - 2004
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
НИС към РУ”А.Кънчев”, кат.ТММРМ - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2001 - 2004
Заемана длъжност или позиция: технолог
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
НИС към РУ”А.Кънчев”, кат.ТММРМ - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1998 - 2001
Заемана длъжност или позиция: редовна докторантура
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ”А.Кънчев”, кат.ТММРМ - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1996 - 1998
Заемана длъжност или позиция: технолог по НИС към РУ”А.Кънчев”, кат.ТММРМ
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
НИС при РУ"А.Кънчев: - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1995 - 1996
Заемана длъжност или позиция: конструктор и оператор на ЕИМ в
Основни дейности и отговорности:
Конструиране на специална екипировка; разработване на управляващи програми за МРМ с ЦПУ
Име и адрес на работодателя:
“БАРТИК”- ООД, Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1994 - 1995
Заемана длъжност или позиция: конструктор
Основни дейности и отговорности:
Конструиране на инструментална екипировка
Име и адрес на работодателя:
“РУЛИН”-ООД, с.Иваново
Вид на дейността или сферата на работа: Машиностроене
Образование и обучение
от -до: 1988 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: магистър - машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВУЗ - ВТУ "А.Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
Английски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.