РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Снежинка
Фамилия: Захариева
Адрес:
ул."Студентска" № 8, кат.Електроника, Русенски университет, Русе, 7017, България
Телефон:
+359 82 888 516
Email: szaharieva@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 15.09.1982
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на електрониката
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Анегел Кънчев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
от -до: 2011 - 2013
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на електрониката
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев"
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 2008 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Електронизация
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Катедра: Електроника
Ниво по националната класификация: Образователна и научна степен
от -до: 2006 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет, катедра
Ниво по националната класификация: Образователна степен
от -до: 2001 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет, катедра
Ниво по националната класификация: Образователна степен
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.