РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Тончо
Фамилия: Балбузанов
Адрес:
Телефон:
082 888 608
Email: tbalbuzanov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 20.01.1979
Пол: Мъжки
Трудов стаж
от -до: 2017 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент доктор
Основни дейности и отговорности:
Водене на практически и семинарни упражнения. Ръководене на дипломанти, изготвяне и изнасяне на научни доклади.Участие в проекти.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „ Ангел Кънчев“
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2016 - 2017
Заемана длъжност или позиция: Асистент доктор
Основни дейности и отговорности:
Водене на практически и семинарни упражнения. Ръководене на дипломанти, изготвяне и изнасяне на научни доклади.Участие в проекти.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „ Ангел Кънчев“
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
Образование и обучение
от -до: 2010 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Планиране на експеримента. Статистическа обработка на данни. Защита на интелектуалната собственост. Средства за автоматизация на научните изследвания
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „ Ангел Кънчев“
Ниво по националната класификация: Доктор по професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“
от -до: 2005 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Оптимизация на транспорта, Транспортни системи и технологии, Транспортна логистика, Информационни системи и комуникации в транспорта, Поддържане и сервиз на транспортната техника, Търговска експлоатация на транспорта.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „ Ангел Кънчев“
Ниво по националната класификация: ОКС Магистър
от -до: 2000 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Оптимизация на транспорта, Транспортни системи и технологии, Транспортна логистика, Информационни системи и комуникации в транспорта, Поддържане и сервиз на транспортната техника, Търговска експлоатация на транспорта.
Бакалавър по технология и управление на транспорта
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „ Ангел Кънчев“
Ниво по националната класификация: ОКС Бакалавър
от -до: 1993 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила, Организиране и контрол по извършване на техническо обслужване и ремонт на двигателя и автомобила, изпитвания и регулировка на основни агрегати и системи на двигателя с вътрешно горене и на автомобила;
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по механотехника гр. Русе
Ниво по националната класификация: Средно образование Техник по транспорта.
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
добро добро добро добро
Руски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции: Работа в екип: при изпълнение на различни задачи в университетска среда;
Развити комуникативни умения, придобити при работа в изследователски екипи и общуване в университетска среда.
Организационни умения и компетенции: Етапно планиране при работа по заложени цели;
Комуникативни и аналитични умения;
Приоритизиране на работните задачи и спазване на срокове.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Microsoft Office: Word, Excel, Visio, Power Point;
PTV Vissim, Easy Street Draw, Vbox Tools Software и др.
Свободно ползване на интернет
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: AM, B1, B, C1, C,Tкт
Допълнителна информация  
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ • Професионална квалификация – Автотехническа експертиза, Русенски университет „Ангел Кънчев“
• Участие в семинар Транспортна система на България - 21 век
• Участие в проект „Разработване на модели и оптимизация на транспортни процеси и технологии.“
• Участие в проект „ Изследване на експлоатационната надеждност на елементите на транспортните средства с цел усъвършенстване поддържането им.“
• Участие в проект „Създаване и изследване на мобилна система за видео регистрация на обекти, свързани с безопасността и ефективността на пътното движение.
• Участие в проект „ Създаване и изпитване на измервателно-информационна система за изследване процесите в дизеловите горивни уредби с цел диагностирането им.“
• Участие в проект „ Създаване на измервателна система за изследване на дизелови горивни уредби с електронно управление на горивоподаването.“
• Участие в проект „Изследване на безопасността на пътното движение и надеждността на транспортните средства.“
• Участие в проект „Изследване възможностите за приложение на интелигентни системи в автомобилния транспорт.“
• Участие в проект № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

• Участие в международни конференции:
- Участие в международна конференция EKOLOGICA, 2011 - Beograd,; Srbija;
- Участие в международна конференция CONFERENCE "Transport Problems 2011", Katowice - Tarnowskie Gory - POLAND, 2011;
- Участие в международна конференция в Ялта, Украйна 2011г. към Украинский национальний университет.
• Награда Кристален приз за доклад на тема „Организация на сервизната дейност в условията на криза.“
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.