РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Татяна
Фамилия: Драганова
Адрес:
ул."Изола планина", №1, гр.Русе, п.к.7001, България
Телефон:
0885635514
Email: tdraganova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 14.09.1964го
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти - практически упражнения, клинична практика
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев", гр. Русе, ул. Студентска № 8
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна сфера
от -до: 1997 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Старша медицинска сестра
Основни дейности и отговорности:
Мениджмънт на сестринските грижи
Име и адрес на работодателя:
МБАЛ-Русе-АД
Гр. Русе, ул. "Независимост" № 2
Вид на дейността или сферата на работа: Лечебна и профилактична дейност на деца и възрастни
от -до: 1984 - 1997
Заемана длъжност или позиция: Медицинска сестра
Основни дейности и отговорности:
Лечебна и профилактична дейност на деца
Име и адрес на работодателя:
МБАЛ-Русе-АД
Гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2
Вид на дейността или сферата на работа: Лечебна и профилактична дейност на деца
Образование и обучение
от -до: 2002 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: Ръководител на здравни грижи; Преподавател в медицински колеж
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Медико-социални и педагогически предмети
Умения за управление на екипи, работа в екипи и комуникации в социалните, здравните и учебни заведения.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висш медицински институт, гр. Плевен
Ниво по националната класификация: ОКС „Магистър“, Специалност „Здравни грижи“
от -до: 1999 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: Ръководител на здравни грижи; Преподавател в медицински колеж
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Медико-социални и педагогически предмети,
умения за приложение на методи и средства при обучение на студенти
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висш медицински институт, гр. Плевен
Ниво по националната класификация: ОКС „Бакалавър“, Специалност „Здравни грижи“
от -до: 1995 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: Медицинска сестра – детски профил
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Превенция, лечение и профилактика на заболявания
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински институт „Ив. П. Павлов", гр. Русе
Ниво по националната класификация: Специалист (полувисше медицинско образование)
от -до: 1982 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: Медицинска сестра – детски профил
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Превенция, лечение и профилактика на заболявания
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Институт за подготовка на здравни кадри „Ив. П. Павлов", гр. Русе
Ниво по националната класификация: Специалист (средно медицинско образование)
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично отлично отлично
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Участия Участие в научни конференции
Участие в студентски научни сесии
Публикации в научни списания
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.