РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Теодора
Фамилия: Недева
Адрес:
Служебен:
Ул.“ Независимост“ 2, КОЦ - Русе - ЕООД, ОАИЛ, Русе 7002, България
Телефон:
Служебен: 0893357815
Email: tsherbanova@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1997 - сега
Заемана длъжност или позиция: лекар
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
• 07.2015 г. и към момента, ОАИЛ, КОЦ – Русе – ЕООД, лекар
• 11.2013 г. – 06.2015 г., ОАИЛ, МБАЛ Русе
Началник
• 09.2013 – 11.2013 – „Анестезиологично отделение“, МБАЛ - началник
• 10.2006 – 09.2013 –„Анестезиологично отделение“, МБАЛ Русе - старши лекар „Анестезиологично отделение”
• 10.2000 – 10.2006 – „Интензивно Хирургично Отделение”, МБАЛ Русе
лекар ординатор
• 10.1999 – 10.2000 АГ – КАРИЛ, МБАЛ Русе
лекар ординатор
• 07.1998 – 10.1999 –„Анестезиологично отделение”
МБАЛ Русе лекар ординатор
• 12.1997 – 07.1998 –„Епидемиологично отделение”, ХЕИ Русе
лекар
• 2014г. – 06.2015 г., ОАИЛ, МБАЛ Русе
координатор по органно донорство; отг. лице чл. 15Г от ЗТОТК
• 2006- 2014 – МБАЛ, Русе
заместник координатор по органно донорство
• 2006 – 2010г. – МБАЛ Русе
координатор по тъканно донорство; отг. лице чл. 15Г от ЗТОТК
• 06.2015 и към момента, , катедра „Здравни грижи“, ФОЗЗГ, РУ „Ангел Кънчев“
Доцент по АИЛ
• 09.2013 – 06.2015, катедра „Здравни грижи“, ФОЗЗГ, РУ „Ангел Кънчев“
главен асистент по АИЛ
• 2012/2013 – Летен семестър катедра „Здравни грижи“, ФОЗЗГ, РУ “Ангел Кънчев“
хоноруван преподавател по АИЛ
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2012 - сега
Наименование на придобитата квалификация: ОНС-Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
МУ-Варна
Ниво по националната класификация:
от -до: 1991 - сега
Наименование на придобитата квалификация: магистър-лекар, специалист по Анестезиология и интензивно лечение
Основни предмети/застъпени професионални умения:
• 1991 – 1997г. МУ Варна, Медицина, магистър лекар
• 1986 – 1991г. Английска Езикова Гимназия „Гео Милев” Русе

• 10.2012г. – придобиване на ОНС „Доктор” по АИЛ, МУ Варна
• 2003 – 2005г. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”- магистър „ Здравен мениджмънт“
• 01.06.2003г. Специалност по Анестезиология и интензивно лечение (шифър 03.01.38)
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
МУ-Варна
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
отлично отлично отлично отлично
руски
отлично отлично мн.добро добро
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип и самостоятелно; комуникационни умения за работа с пациенти и техните близки и със студенти
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Компютърна грамотност – на потребителско ниво Windows, Excel, Power Point
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: да
Допълнителна информация  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КУРСОВЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ Квалификации и сертификати в областта на донорството и трансплантациите:
 ETPOD - „Essentials in Organ Donation”, Barcelona, Spain 2008
 „Train the trainers”, Granada, Spain 2011 г.
 MTN - ETN – Rome, Italy 2012
 ETPOD – Ljubljana, Slovenia 2012
 FOEDUS Project – Ljubljana, Slovenia – 2014
 Курсове на обучение на ИАТ на координатори по донорство- ежегодно от 2003 до 2014

Квалификации и сертификати в областта на Анестезиологията и интензивното лечение:
• Регионални анестезионни техники (ESRA)
Варна 2009
• Мениджмънт на ситуация „Труден дихателен път” – Варна 2010 и 2011
• „Сепсис – съвременни концепции“ – Варна 2010
Квалификации и сертификати в други области:
• Сертификати за успешно положен изпит за Вътрешен одитор по СУК - ISO 14001:2004; ISO 9001:2008; ISO 19001:2011 – 2010, 2014г.
• Сертификат за курс по медицинска педагогика - РУ „Ангел Кънчев“ 2011 г.
• Сертификат за курс по компютърна грамотност – РУ „Ангел Кънчев“ 2013 г.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.