РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Степан
Фамилия: Терзиян
Адрес:
Студентска, 8, Русе, 7017, България
Телефон:
+359-82-888226
Email: sterzian@uni-ruse.bg
Националност: Българин/арменски пр
Дата на раждане: 06.09.1952
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2003 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Професор
Основни дейности и отговорности:
Ръководител катедра Математически анализ, 2004-до сега,
Член на Постоянна комисия по Природни науки, математика и информатика към НАОА, 2009-до сега,
Член на Национален съвет за научни изследвания, 2004-2007,
Член на СНС по математика, 2004-2010.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1988 - 2003
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Заместник декан на Педагогически факултет,1995-2003,
Директор на Център по математика, 1990-1993.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1978 - 1988
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Висше техническо училище, Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2001 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: Доктор на математическите науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1981 - 1985
Наименование на придобитата квалификация: Доктор (Кандидат на математическите науки)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Институт по математика и информатика, БАН
Ниво по националната класификация:
от -до: 1972 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по математика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специализация Диференциални уравнения
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет "Климент Охридски", Факултет по математика и механика
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Арменски
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Отличен Отличен Отличен Отличен
Руски
Отличен Отличен Много добър Много добър
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Договори, Грантове 1. TEMPUS 4016, 1992-1995, coordinator.
2. NATO class C fellowship, 1997-1998, University of Lisbon, Portugal.
3. NATO research fellowship, 1999, University of Ioannina, Greece.
4. NATO research fellowship, 2001, University of Lisbon, Portugal.
5. Grants No MM-613/92 , MM-519/95, MM-904/99 and VU-MI-2005 with National Research Foundation in Bulgaria.
6. Erasmus/Socrates bilateral agreements with Universities at Evora, Portugal and Santiago de Compostela, Spain, 2004-2009.
7. Research grant at Department of Mathematical analysis, University of Santiago de Compostela, Spain, May-June 2011.
8. Research grant at Department of Mathematics and informatics, University of Kosice, Slovakia, April-July 2012.
Специализации и лекционни курсове в чужбина 1. Genth University, Genth, Belgium, 1991, two months.
2. Ioannina University, Ioannina, Greece, 1993, TEMPUS project, two months.
3. Pavia University, Pavia, Italy, TEMPUS project, three months.
4. C.M.A.F., University of Lisbon, 1997-1998, NATO class C research fellowship, six months.
5. Ioannina University, Ioannina, Greece, 1999, NATO research fellowship, two months.
6. University of Uppsala, Sweden, 2003, one month.
7. Central European University, 2005-2006, 5 months.
8. Central European University, Workshops 2006, 2007.
9. Central European University, Course on
“Calculus of Variations and Optimization”, Winter Semester of AY 2007-2008.
10. Central European University, Course on “Difference Equations and their Applications”, Winter Semester of AY 2008-2009.
Рецензент и Редактор на ISI списания Рецензент на статии представени в списанията:
Journal of Mathematical Analysis and Applications, Journal of Nonlinear Analysis TMA, RWA, Electronic Journal of Differential equations, Journal of Difference Equations and Applications, Applied Mathematics and Computations, Advances in Difference Equations,
Boundary value problems, Central European Journal of Mathematics.

Референт на Zentralblatt für Mathematik.

Член на редакционна колегия на списанието
“Discrete Dynamics in Nature and Society”, Hindawi Publishing Corporation.
Награди 1. Диплома и награда за високи научни достижения на Съюза на учените в България, 2000г.
2. Грамота за високи научни достижения на Съюза на учените в България, 2001г, 2011г.
3. Награда Русе за наука на Община Русе, 2004.
4. Included in Who's Who in the World 2011 (28th Edition).
5. Член на "TOP 100 EDUCATORS 2011" на Международния биографичен център, Кеймбридж, Ангия, 2011.
Наукометрични данни Съгласно системи QuadSearch
http://quadsearch.csd.auth.gr/index.php?s=2&lan=1
и ScholarIndex
http://interaction.lille.inria.fr/~roussel/projects/scholarindex/index.cgi

H-index 12,
G-index 17,
350 цитирания,
Общо статии 57
Цитирания/Статии 6.1403
20 статии в списания с импакт фактор,
Сумарен Импакт фактор 16.00

Максимален брой цитирания на статия 42.
Най-много цитирана статия:
S. Tersian, J. Chaparova, Periodic and Homoclinic Solutions of Extended Fisher–Kolmogorov Equations, J. Math. Anal. Appl. V. 260, 2, (2001), pp. 490–506.
Членство в професионални организации Член на Съюза на математиците в България,
Член на Съюза на учените в България,
Member of European Mathematical Society,
Member of ISDE (International federation of difference equations),
Member of IFNA (International federation of nonlinear analysis).
Научни интереси Nonlinear Functional Analysis, Critical Point Theory, Elliptic equations and systems,
Hamiltonian systems,Periodic, subharmonic, homoclinic and heteroclinic solutions of differential equations,
Nonsmooth Analysis and Optimization, Variational and hemivariational inequalities, Game theory, Discrete dynamic systems,Difference equations, Mathematical finance and risk theory.
Участие в международни конференции и форуми 1. XI-th International Mathematical Olympiad, Bucharest, Romania, 1969,
2. XII-th International Mathematical Olympiad, Budapest, Hungaria, 1970,
3. Second Balcanic Mathematical Olympiad, Athens, Greece, 1973,
4. Second Colloquium on Differential Equations, Plovdiv, 1992,
5. XI-th Course ``Variational Methods in Nonlinear Analysis'', Erice, Italy,1992,
6. International Congress of Mathematicians, Zürich, Switzerland, 1994,
7. Second Congress of Nonlinear Analysis, Athens, Greece, 1995,
8. Authum School ``Nonlinear Analysis and Differential Equations'', CMAF, Lisbon, Portugal,1998,
9. Symposium on fourth-order nonlinear differential equations, CWI, Amsterdam, Jan.29, 2003.
10. Mini-workshop on Recent Advances in Calculus of Variations,
May 3rd, 2006, CEU Mathematics Dept, Budapest
11. Mini-workshop on Some Advances in Applied Mathematics, September 27, 2006, CEU Mathematics Dept, Budapest
12. Workshop on Applied Evolution Equations,
May 23-27, 2007, CEU Mathematics Dept, Budapest
13. Workshop on Critical Point Theory and its Applications,July 8-14, 2007, Babes-Boliay University of Cluj-Napoka, Romania
14. CIMPA School, Nonlinear Analysis and Geometric PDE, Tzaghathzor, Armenia, June 15-24, 2008.
15. Conference on Boundary Value Problems, Mathematical Models in Engineering, Biology and Medicine, Santiago de Compostela, Spain,September 16-19, 2008.
16. International Conference on Generalized Functions and Partial Differential Equations GF’2009, Vienna, August 30-September 4, 2009.
17. Future Directions in Difference Equations. Vigo,Spain, June 13-17, 2011.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.