РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Тамара
Фамилия: Пенчева
Адрес:
Телефон:
Email: tgp@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1997 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
катедра " Физика ", факултет "Електротехника, електроника и автоматика", Русенски университет “Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1976 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
катедра "Физика" към ВИММЕСС - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1974 - сега
Заемана длъжност или позиция: стажант-асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
катедра "Физика" към ВИММЕСС - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1982 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор по физика на вълновите процеси
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Физико-Техническия Институт
Ниво по националната класификация: доктор по физика
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
Отлично Отлично Отлично Отлично
английски
Отлично Отлично Отлично Отлично
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.