РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Теменужка
Фамилия: Хараланова
Адрес:
обл. Разград, с. Гецово, ул. "Димитър Димов" 7,п.к.7219, България
Телефон:
+359896557161
Email: tharalanova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 16. 03. 1962
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2010 - 2013
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
водене на лекции и лабораторни упражнения по физикохимия и на лабораторни упражнения по физика
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"-филиал гр. Разград, Русенски Университет "Ангел Кънчев" гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: преподавателска дейност в катедра "Химия и химични технологии" филиал-гр. Разград, катдра "Физика", РУ"А. Кънчев"
от -до: 1986 - 1988
Заемана длъжност или позиция: учител по аналитична химия
Основни дейности и отговорности:
преподаване на уроци по аналитична химия, класен ръководител, ръководител на учебно - производствена практика
Име и адрес на работодателя:
Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии "Мария Кюри" - гр.Разград
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност в сферата на образованието
от -до: 2013 - 0000
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев", Филиал - Разград, 7200 гр. Разград, бул. "Апр. Въстание" 47
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1998 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ХТМУ - гр. София
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): бъгарски
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски, руск
много добре много добре добре добре
турски
отлично много добре отлично добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория В
Допълнителна информация  
Проф. д-р Т. Пенчева Преподавател по физика в катедра "Физика", РУ
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.