РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Тихомир
Фамилия: Гюлов
Адрес:
Родопи, №5, гр. Русе, 7005, България
Телефон:
Email: tgulov@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 29.08.1978
Пол: м
Трудов стаж
от -до: 2010 - 2012
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Студентска 8, 7017 Русе (България)
Вид на дейността или сферата на работа: образование
от -до: 2008 - 2009
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Студентска 8, 7017 Русе (България)
Вид на дейността или сферата на работа: образование
Образование и обучение
от -до: 2005 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: Ph. D. in Mathematics and Its Applications
Основни предмети/застъпени професионални умения:
заглавие на дисертационния труд:
Solvability of Some Nonlinear Fourth Order Boundary Value Problems, ноември, 2009
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Централно-европейски университет, Nádor u. 9, 1051 Будапеща (Унгария)
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 2003 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: доктор по 01.01.05 Диференциални уравнения
Основни предмети/застъпени професионални умения:
заглавие на дисертационния труд:
Вариационни и топологични методи за диференциални уравнения от четвърти и шести ред, март, 2008
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Студентска 8, 7017 Русе (България)
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 2004 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: магистър по информатика, информатик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1997 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: Специалност „Педагогика на обучението по математика и информатика”, квалификация за учител по математика и информатика в средния курс на обучение
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Студентска 8, 7017 Русе (България)
Ниво по националната класификация: бакалавър
от -до: 1992 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия "Баба Тонка", Иван Вазов 18, 2000 Русе (България)
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
много добро отлично много добро много добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.