РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Теодор
Фамилия: Илиев
Адрес:
Студентска 8, гр. Русе, 7017, България
Телефон:
082/888 839
Email: tiliev@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 14.06.1975
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2003 - сега
Заемана длъжност или позиция: в момента доцент в катедра "Телекомуникации";зам.-декан по научното и кадрово развитие на факултет "Електротехника, електроника и автоматика"
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на телекомуникационните системи;
Ръководна дейност в сферата на научното и кадровото развитие на факултет ЕЕА
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе 7017, ул. Студентска 8
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 1994 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: магистър инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Комуникационна техника и технологии"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: Висше образование
от -до: 1989 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: Математика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Профил "Математика с английски език"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Добро Добро Добро Добро
Руски
Добро Добро Добро Добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.