РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Тотю
Фамилия: Тотев
Адрес:
ул. "Митрополит Григорий" 6, бл. "Родина", вх.3, ет. 5, 7004, гр.Русе, България
Телефон:
0878 801 374
Email: totev@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 30. 10. 1948
Пол: М
Трудов стаж
от -до: 1974 - сега
Заемана длъжност или позиция: Преподавател във ВУЗ
Основни дейности и отговорности:
Инженер по НИС, стажант-асистент, асистент, ст. асистент, гл. асистент, доцент.
Име и адрес на работодателя:
ВИММЕСС, ВТУ "А. Кънчев", Русенски Университет "А. Кънчев" - гр. Русе, ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: Председател на синдиката във фак. "Автотранспортен";
Зам. председател на синдиката на РУ "А. Кънчев";
Зам. декан по УР на факултет "Автотранспортен";
Декан на факултет "Транспортен";
Председател на НС към фак. "Транспортен"(утвърден от ВАК); Член на СНС по земеделска и горска техника към ВАК;
Член на СНС по механика, машинознание и машиностроене към ВАК;
Зам. ръководител на катедра АТК;
Ръководител на ЦОТТ към фак. "Транспортен".
от -до: 1972 - 1972
Заемана длъжност или позиция: Началник смяна
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Завод за инструменти и нестандартно оборудване (ЗИНО) към ДСО "Хидравлика", гр. Казанлък
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1989 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Кандидат на техническите науки (д-р инж.)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Защитена дисертация на тема: "Влияние на съгласуването между ДВГ и ХДП върху ускоряемостта и горивната икономичност на трактора"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "А. Кънчев" - Русе
Ниво по националната класификация: д-р инженер
от -до: 1967 - 1972
Наименование на придобитата квалификация: Машнен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Двигатели с вътрешно горене, автомобили и трактори
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС, гр. Русе
Ниво по националната класификация:
от -до: 1963 - 1967
Наименование на придобитата квалификация: Средно специална квалификация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Двигатели с вътрешно горене, автомобили и трактори
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по механотехника и електротехника, гр. Казанлък
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
много добре много добре добре добре
Немски
средно с речник средно с речник
Социални умения и компетенции: Консултант по пенсионно и животозастраховане;
Организационни умения и компетенции: Организация на обучението за придобиване на свидетелство за правоуправление на МПС;
Организация на обучението за придобиване на инструкторска правоспособност;
Технически умения и компетенции: Изпитване и изследване на автомобили, трактори, кари и техните възли и аграгати;
Разработване на компоненти и системи за измерване на основните показатели на самоходни машини (автомобили, трактори и кари);
Хидромеханични предавателни кутии с хидродинамични предавки в тях и съгласуването им с ДВГ;
Разработване на нови самоходни машини:
Начално и периодично допълнително обучение на техническите специалисти от Контролно-техническите пунктове за проверка на техническата изправност на МПС;
Допълнително обучение на преподавателите-инструктори за подготовка на водачи на МПС.
Компютърни умения и компетенции: средна компютърна грамотност
Артистични умения и компетенции: няма
Свидетелство за управление на МПС: за категории М, В, С.
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.