РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Цецка
Фамилия: Рашкова
Адрес:
Телефон:
082/888 489
Email: tsrashkova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 16 май 1952г
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1976 - 2016
Заемана длъжност или позиция: доцент по 01.01.02 Алгебра и теория на числата от 05.2000 ( гл. асистент от 03.1989, ст.асистент от 05.1979, асистент от 10.1976)
Основни дейности и отговорности:
- преподавател по Висша математика I - спец. АИУТ, Е, ЕЕЕО, ИКТ (редовно);
Теория на числата - спец. МИ, КН (редовно и задочно);
Алгебра - спец. МИ, КН (редовно и задочно);
Линейна алгебра - спец. МИ;
Линейна алгебра и геометрия, Дискретна математика - спец. Финансова математика
- преподовател в магистърска програма "Образователни информационни технологии" (2008-2009);
- координатор и преподавател в бакалавърска програма ПОМИ след колеж (2007-2009);
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: - учебна дейност (преподавателска, ръководство на дипломанти, ръководство на докторант, подготовка на студенти за участие в студентски олимпиади по математика и по компютърна математика)
- научноизследователска дейност (публикации; участие в научни форуми; ръководство на научноизследователски проекти 2005-ФПНО-05, 2008-ФПНО-04,2009-ФПНО-07; 2012-ФПНО-02, участие в TEMPUS и CEEPUS програми )
Образование и обучение
от -до: 1993 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: доктор по математика 01.01.02 Алгебра и теория на числата
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Докторска дисертация "Метод на представяния на групите в теория на алгебрите с полиномни тъждества"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ИМИ към БАН
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 1971 - 1976
Наименование на придобитата квалификация: магистър по математика със специализация алгебра
Основни предмети/застъпени професионални умения:
висше образование
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
отлично отлично отлично отлично
руски
отлично отлично много добро много добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Член на Национална комисия за подготовка и провеждане Национална студентска олимпиада по компютърна математика - от 2012г.
Координатор "Прием на нови студенти" в РУ (2004-2007)
Председател на секция МИФ към СУ - Русе (от 2001г.)
Отговорен редактор на Известия на СУ-Русе сер.5 Математика, информатика и физика
Член на Фак. атест. комисия (2012- )
Председател на Фак. комисия по ФНИ (2005)
Секретар на Фак. атест. комисия (2000-2004)
Ръководител катедра Алгебра и геометрия (1995)
Технически умения и компетенции: 2000 - Курс "Квалификационни фондове в помощ на образованието и науката" - РУ
2000 - Курс "Финанси и отчетност" - РУ
1992 - Семинар по мениджмънт - РУ
1982 - Курс "Технология на технически средства за обучение" - РУ
1980-1981 Курс "Теория на групите" - РУ
Компютърни умения и компетенции: 1992 - Курс "Редактор на Latex" - РУ
1983 - Курс "Програмиране на Фортран и използване на ЦЕИМ" - РУ
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.