РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Таня
Фамилия: Тимева
Адрес:
ул. „Иван Тургенев” № 1, вх. един, ет.5, ап.7, София 1233, България
Телефон:
888802451
Email: ttimeva@yahoo.com
Националност: бълг
Дата на раждане: 15.09.1971
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2003 - сега
Заемана длъжност или позиция: Медицински управител на САГБАЛ „Д-р Щерев”
Основни дейности и отговорности:
хуманна медицина - лекар, акушер-гинеколог,
субспециалност репродуктивна медицина
Име и адрес на работодателя:
- САГБАЛ "Д-р Щерев" - гр. София, ул. "Хр. Благоев"25-31
- Русенски университет "Ангел Кънчев" - гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: 1.Клинична медицина в сферата на акушерството и гинекологията и асистираните репродуктивни технологии, САГБАЛ „Д-р Щерев”, София
2.Учебна и научна дейност - САГБАЛ „Д-р Щерев”, София и Институт по репродуктивно здраве
3.Ръководител на стажанти, специализанти и докторанти в САГБАЛ „Д-р Щерев”, София
4.Административна дейност – САГБАЛ „Д-р Щерев”, София
5.Преподавателска дейност – РУ „Ангел Кънчев“, Русе
Образование и обучение
от -до: 1989 - сега
Наименование на придобитата квалификация: хуманна медицина - лекар, акушер-гинеколог
Основни предмети/застъпени професионални умения:
- Акушерство и гинекология

- Магистър по стопанско управление

- Обучение на обучители – завършен курс на Европейския борд на колежите по акушерство и гинекология( EBCOG)

- Методика на обучението на специализанти и студенти в системата на здравеопазването

- Завършен курс за спазване на правилата за добра клинична практика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Сертифициране по CRICO/Risk Management Foundation of Harvard Medical Institute
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
С1 С1 С1 С1
Социални умения и компетенции: Главен изследовател в 3 проучвания;
Външен консултант към НЗОК;
Член на работна група към МЗ при разработване на Наредба №28 за АРТ
Организационни умения и компетенции: 2014-2016 г. Председател на Българската Асоциация по Стерилитет и Репродуктивно Здраве (БАСРЗ);
2014 г. Главен редактор на специализираното медицинско списание „Репродуктивно здраве”, издавано от Българската Асоциация по Стерилитет и Репродуктивно Здраве (БАСРЗ);
Технически умения и компетенции: Работа с аудио-визуална техника в сферата на научната и учебно-преподавателска дейност
Работа с ехографска апаратура в сферата на ултразвуковата диагностика и инвазионистика
Работа с ендоскопска апаратура
Компютърни умения и компетенции: Windows, Internet
Артистични умения и компетенции: Публично говорене - курс BBC
Свидетелство за управление на МПС: категория В
Допълнителна информация  
Член на работна група към Европейската асоциация п Акушер-гинеколог на годината за 2017г. – награда на БЛС и община Велинград 21.01.2018г
Най-добрите лекари на България, 2016г. www.bestdoctors.bg
Лекарите, на които вярваме (вестник „24 часа”) 2012г, 2014г.
Награден най-добър постер от 15-ми International symposium for immunology of reproduction 2018 год.
Първа награда за постер от 7-ма Работна среща по репродуктивна имунология 2017 год.
Награден постер от 7-ми Европейски конгрес по репродуктивна имунология 2009 год.
Публикации и участия в регионални и международни н -59 публикации в български и международни научни списания и сборници
-72 доклади, съобщения и постери в научни форуми у нас и в чужбина
-1 монография,1 студия,1 учебно помагало и 1 Европейски правилник
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.