РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Тодор
Фамилия: Тодоров
Адрес:
ул. Плиска, 54, бл. Перла, Русе, 7004, България
Телефон:
+ 359 886 034 904
Email: ttodorov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 29.06.1950
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2006 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
доцент по 02.21.06 “Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (Статистика)”
Име и адрес на работодателя:
РУ "Анг. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2005 - сега
Заемана длъжност или позиция: доктор
Основни дейности и отговорности:
доктор по 02.01.39 “Селскостопански и хидромелиоративни машини”
Име и адрес на работодателя:
РУ "Анг. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1990 - 2006
Заемана длъжност или позиция: Гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Анг. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1987 - 1990
Заемана длъжност или позиция: Ст. асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Анг. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1985 - 1987
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Анг. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1976 - 1985
Заемана длъжност или позиция: н-к отдел
Основни дейности и отговорности:
началник отдел ЕОД в УЕИЦ на ВИММЕСС
Име и адрес на работодателя:
РУ "Анг. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2005 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Анг. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1971 - 1976
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС - Русе
Ниво по националната класификация:
от -до: 1965 - 1969
Наименование на придобитата квалификация: техник по ДВГ
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ТМТ "Ю. Гагарин" Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
много добре отлично много добре добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Компютърни умения отлични
Свидетелство за управление на МПС Категории: А, В, С, Ткт, М
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.