РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Тони
Фамилия: Узунов
Адрес:
ул. Места 2, с.Николово, пощ. код 7057, общ. Русе
Телефон:
0887031720
Email: tuzunov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 23.03.1960
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1986 - сега
Заемана длъжност или позиция: от 2012г. - зам. декан на Аграрно-индустриален факултет
Основни дейности и отговорности:
от 2010г. доцент по "Подемно-транспортни машини"
от 2007г. доктор по 02.01.48 "Подемно-транспортни машини"
2002г. Главен асистент в катедра "Теория на механизмите и машините и Подемно-транспортна техника и технологии"
1990г. Старши асистент в катедра "Подемно-транспортни машини"
1987г. Асистент в катедра "Подемно-транспортни машини"
1986 Научен сътрудник по НИС към ВТУ "Ангел Кънчев"
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ан. Кънчев" ул. Студентска 8, гр. Русе - 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Провеждане на лекции, упражнения, дипломни и курсови проекти по теми свързани с подемно-транспортната, манипулационната техника и технологии.
Образование и обучение
от -до: 1981 - 1986
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер по машинни науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Селскостопанска техника"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ - "Ангел Кънчев" - гр. Русе
Ниво по националната класификация: 7
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
немски
добро мн. добро добро добро
руски
мн.добро мн.добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Конструкторски умения придобити по време на обучението си за инженер, доктор и от преподавателския си стаж, като професионалните компетенции са насочени в областите: Подемно - транспортни машини; Моделиране и изпитване на динамични процеси на товароподемни машини; Спирачни възли за подемно-транспортна техника
Компютърни умения и компетенции: Добра компютърна грамотност, придобита с много квалификационни курсове и работа в Русенския университет.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория "С", "В", "М", "Ткт"
Допълнителна информация  
Повишаване на квалификацията 1989г. Завършен курс за опресняване на знанията по Математическа обработка на опитните данни;
1991г. Завършен курс - Квалификация I степен по немски език;
1992г. Курс по програмиране на Паскал за персонални компютри;
2004г. Курс за Приложни програмни продукти към Център за продължаващо обучение в Русенски Университет
Участие в научни и научно – приложни проекти • Автоматичен палетизатор за подреждане на хляб в ролпалети - договор с “Технологичен център по роботехника” – Ст. Загора, 1989 - ръководител доц. Ст. Златев;
• Лентов транспортьор за вертикално преместване на глина – договор с “Комбинат за строителни и пътни машини ”- гр. Дебелец, 1989г. - ръководител доц. Ив. Митев.
• Определяне трибологични показатели на фрикционни състави - договор с ДФ “Компютърни технологии за изследване и дизайн – “ДЕКАРТ ”- София, 1990г. -ръководител доц. Г. Кенаров ;
• Безазбестови фрикционни материали - договор с ЕТД “Геомашремонт” ООД - гр. Балчик, 1993г. - ръководител доц. П. Копчев ;
• Изпитвания на надеждност на транспалетна количка V - 2000 серийно производство- договор с “МЕФУМА” ЕООД - Русе, 1994г. - ръководител доц. Г. Кенаров;
• Приемни изпитвания на транспалетна количка V – 2000 серийно производство, договор с “МЕФУМА” ЕООД - Русе, 1994г. - ръководител гл. ас. д-р. Г. Кенаров - внедрена.
• Разработване и експлоатационни изследвания на фрикционни материали за спирачни накладки за портални пристанищни кранове - договор с “Пристанищен комплекс” ЕООД- Русе, 1994г. – ръков. доц. Г. Кенаров;
• Проектиране на подемник с товароподемност Q=1t и височина на вдигане H=5m- договор с “ИНСА” ЕООД – гр. Раковски, 1998г. - ръководител гл. ас. д-р Т. Узунов;
• Якостна проверка на механизма за въртене на портален кран тип “ГАНЦ”, договор с “Драгажен флот - ИСТЪР”- гр. Свищов, 2002г. - ръководител гл. ас. д-р. Г. Кенаров;
• Проектиране на монорелсов път за електротелфер в условията на ”Роса” АД - гр. Попово - договор, 2005г. - ръководител гл. ас. д-р. Г. Кенаров ;
• Определяне параметрите на винтови транспортьори за саморазтоварващо се ремарке, договор с “Полуремаркета и контейнери”АД – гр. Добрич 2009г. ръководител гл. ас. д-р Т. Узунов;

Автор и съавтор на над 40 статии и доклада и пет учебни пособия
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.