РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Цветомир
Фамилия: Василев
Адрес:
ул. Ген. Гурко, 1, вх. 2
Телефон:
082875141
Email: tvassilev@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 20.04.1965
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2005 - сега
Заемана длъжност или позиция: Ръководител на Център за ДО, Доцент по информатика
Основни дейности и отговорности:
Управление на дейностите на ЦДО, организиране на семинари
Водене на лекции по Програмиране и Компютърна графика
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" 8, 7017 Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2004 - 2005
Заемана длъжност или позиция: доцент по информатика
Основни дейности и отговорности:
Водене на лекции по Програмиране и Компютърна графика
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" 8, 7017 Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1990 - 2003
Заемана длъжност или позиция: Асистент, ст. асистент, гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на лекции и упражнения по различни дисциплини от Информатиката и ИТ
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" 8, 7017 Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1999 - 2001
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Работа по научно-изследователски проект "3D Centre for E-Commerce"
Име и адрес на работодателя:
Computer Science Dept., University College London, Gower Street, London, WC1E 6BT
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
Образование и обучение
от -до: 1994 - 1998
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертация: "Разработване и изследване на система за изследване на тракторни двигатели"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: ISCED 6 (НКР 8)
от -до: 1985 - 1990
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Инженер по Изчислителна техника
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: ISCED 5 (НКР 7)
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
отлично отлични отлично отлично
руски
отлично добро добро добро
немски
основно основно основно основно
Социални умения и компетенции: - УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП: РАБОТА ПО НЯКОЛКО МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКИПА.
- МЕЖДУКУЛТУРНО ОБКРЪЖЕНИЕ: 1 ГОД. ОТ ДОКТОРАНТУРА В QMW, LONDON, 1,5 ГОД. В UCL, LONDON НАУЧЕН СЪТРУДНИК
Организационни умения и компетенции: РЪКОВОДИТЕЛ ЦДО: ОГРАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ И СЕМИНАРИ.
РАБОТА ПО НЯКОЛКО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМИТЕ ЕРАЗЪМ, ЛЕОНАРДО. БИЛ СЪМ РЪКОВОДИТЕЛ НА БОРД ЗА ОЦЕНКА, ОТГОВАРЯЩ ЗА ОЦЕНКА И КАЧЕСТВО:
- LEONARDO DA VINCI PROJECT 2005-BG/05/B/F/LA-166019 - “LEARN FOREIGN LANGUAGE ANYTIME ANYWHERE WITH LUNGUANET”.
- LEONARDO DA VINCI PROJECT 147825-LLP-2008-FR-LEONARDO-ECVET "TESTING A JOINT ECVET-ECTS IMPLEMENTATION"
Технически умения и компетенции: - РАБОТА С КОМПЮТЪР – ЕКСПЕРТНО НИВО;
- РАБОТА С И НАСТРОЙКА НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ, ИНТЕРНЕТ;
Компютърни умения и компетенции: - РАБОТА С КОМПЮТЪР – ЕКСПЕРТНО НИВО;
- РАБОТА С И НАСТРОЙКА НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ, ИНТЕРНЕТ;
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Свидетелство за управление на МПС категория В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.