РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Тошо
Фамилия: Станчев
Адрес:
ул. "Ал. Стамболийски" 3, с. Сандрово, п.к. 7059,общ. Русе, България
Телефон:
0878574330
Email: tys@uni-ruse.bg
Националност: BG
Дата на раждане: 10.01.1956
Пол: M
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавател
Име и адрес на работодателя:
РУ"Ангел Кънчев", кат. ТИЕ
Вид на дейността или сферата на работа: Електроизмервателна техника
от -до: 1987 - 2012
Заемана длъжност или позиция: гл.асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ"Ангел Кънчев"- Русе
ул. "Студентска" 7
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател по дисциплините:
Електрически измервания, Електроника и електронни измервания
от -до: 1982 - 1987
Заемана длъжност или позиция: конструктор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
1982 - 1986 „ ИСТИТУТ ПО ТЕЖКО ИНВЕСТИЦИОННО МАШИНОСТРОЕНЕ’- РУСЕ
Вид на дейността или сферата на работа: конструктор
Образование и обучение
от -до: 2012 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: доцент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Електроизмервателна техника
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ"Ангел Кънчев", кат. ТИЕ
Ниво по националната класификация:
от -до: 2007 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: образователна и научна степен доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
"Електрически измервания", "Електроника и електронни измервания" / Измерване на електрични величини
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
02.18.02
Ниво по националната класификация:
от -до: 1977 - 1982
Наименование на придобитата квалификация: инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Автоматизация на производството
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ"Ангел Кънчев" Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): BG
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
немски
да да да да
руски
да да да да
английски
да
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.