РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Цветан
Фамилия: Димитров
Адрес:
ул. "Мелник" №6, 7200 гр. Разград
Телефон:
0887 631645
Email: tz_dimitrow@abv.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 28.12.1965
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1992 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Преподавател, от 2011г. Доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на химичните технологии
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев" - Филиал Разград, бул. "Априлско въстание" 47, гр. Разград, 7200, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
от -до: 1990 - 1992
Заемана длъжност или позиция: началник смяна
Основни дейности и отговорности:
Ръководи смяна в цех за производство на плоско стъкло
Име и адрес на работодателя:
Диамант АД - индустриален квартал, гр. Разград, 7200, България
Вид на дейността или сферата на работа: Химическа промишленост - производство на стъкло
от -до: 1990 - 1992
Заемана длъжност или позиция: началник смяна
Основни дейности и отговорности:
Ръководи смяна в цех за производство на плоско стъкло
Име и адрес на работодателя:
Диамант АД - индустриален квартал, гр. Разград, 7200, България
Вид на дейността или сферата на работа: Химическа промишленост - производство на стъкло
Образование и обучение
от -до: 1985 - 1990
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер по технология на силикатите
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Московски химикотехнологичен институт Д.И.Менделеев - Москва, Русия
Ниво по националната класификация:
от -до: 1979 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия" акад. Н. Обрешков" гр. Разград
Ниво по националната класификация:
от -до: 1979 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия" акад. Н. Обрешков" гр. Разград
Ниво по националната класификация:
от -до: 1979 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия" акад. Н. Обрешков" гр. Разград
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
мн. добре мн. добре мн. добре мн. добре
английски
добре добре задоволително задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Бил съм ръководител на смяна в цех за плоско стъкло, зам.-директор по научнокадровата и стопанската дейност във Филиал Разград на РУ”Ангел Кънчев” 2008-2012
В момента съм секретар на Съюз на учените в България – клон Разград
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Работя на компютър с инсталирани Windows 7 и Microsoft Office 2007
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Притежавам свидетелство за управление на МПС от 1986 г. Настоящото ми свидетелство е издадено от МВР Разград и е за категории В и М
Допълнителна информация  
Участие в образователни проекти по национални програми - 3
Участие в научноизследователски проекти - по фонд НИ на РУ"Ангел Кънчев" -5
- по националния фонд за НИ - 3
Брой редактирани сборници с доклади - 10
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.