РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Юрий
Фамилия: Кандиларов
Адрес:
Телефон:
082 888 634
Email: ukandilarov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 14.11.1961
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: Зам. декан по НИР
Основни дейности и отговорности:
Зам. декан по НИР към Факултет Природни науки и образование
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: доц. д-р
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет, кат. Математика
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 2010 - 2012
Заемана длъжност или позиция: доцент д-р, ръководител катедра
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев", катедра "Алгебра и геометрия"
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
от -до: 2000 - 2010
Заемана длъжност или позиция: гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ ”Ангел Кънчев”, кат. "Алгебра и геометрия"
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
от -до: 1997 - 2000
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев", катедра "Алгебра и геометрия"
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
от -до: 1995 - 1997
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев", катедра "Алгебра и геометрия"
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
от -до: 1990 - 1995
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев", катедра Математичен анализ
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 2005 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертация на тема "Вложен интерфейсен метод за един клас параболични задачи"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ ”Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация: научна специалност 01.01.09 Изчислителна математика
от -до: 1981 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
химия и технология на високо-молекулярни съединения
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ЛТИ – Санкт Петербург (Ленинград)
Ниво по националната класификация:
от -до: 1975 - 1979
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
МГ "Баба Тонка" Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
много добър много добър много добър много добър
английски
добър добър добър добър
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Програмиране с MATLAB
Текстообработка с LATEX
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Проекти, грантове  2001 ”Analytical and numerical investigation of nonlinear differential equations” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2001 PF-01.
 2002 "Analytical and numerical investigation of nonlinear differential equations” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2002 PF-03.
 2002 "Numerical investigation of nonlinear differential equations” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2002 PF-04.
 2003 ”Analytical investigation of nonlinear differential equations” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2003 PF-03.
 2003 ”Numerical investigation of nonlinear differential equations” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2003 PF-04.
 2004 ”Numerical investigation of differential problems with interface” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2004 PF-02.
 2005 ”Numerical investigation of differential problems with interface” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2005 PF-01.
 2005-2007 ”Numerical methods for differential equations with interface, transition and boundary layers” - Bulgarian National Fund of Science, three years PROJECT VU-MI 106/05.
 2006 ”Numerical investigation of differential problems with interface” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2006 PF-01.
 2007 ”Numerical investigation of differential problems with interface” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2007 PF-02.
 2008 ”Numerical investigation of differential problems with interface” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2008 FNSE-05.
 2009 ”Numerical investigation of differential problems with interface, internal and boundary layers with robust numerical methods” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2009 FNSE-08.
 2009-2011 ”Numerical and qualitative analyses of complex nonlinear systems arising in industrial modeling” - Bulgarian National Fund of Science, three years bilateral PROJECT Bg-Sk-203/2008.
 2010-2013 ”Robust numerical methods for interface problems with interior/boundary layers” - Bulgarian National Fund of Science, three years PROJECT „IDEAS” ID_09_0186.
 2010 ”Numerical investigation of singular reaction-convection differential equations” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2010 FOZ-01.
 2011 ”Numerical investigation of differential models in industrial mathematics” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2011 FOZ-01.
 2012 ”Изследване на алгоритми за диференциални модели от финансовата математика“ - фонд “Научни изследвания”, ПРОЕКТ № 2012 ФОЗ-02.
 2013 ”Числен анализ на диференциални и стохастични модели от финансовата математика“ - фонд “Научни изследвания”, ПРОЕКТ № 2013 ФОЗ-02
 2015 ПРОЕКТ №2015-ФПНО-02
 2016 ПРОЕКТ №2016-ФПНО-03 „Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и използване на педагогически технологии в обучението по математика”
специализации в чужбина 1995 Ioannina University, Янина, Гърция, 2 месеца
2006 Eotvos Lorand University, Будапеща, Унгария, 2 седмици
2011 Comenius University, Братислава, Словакия, 1 седмица
2012 Technical University of Civil Engineering, Букурещ, Румъния, 1 седмица
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.