РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Веска
Фамилия: Матева
Адрес:
ул. бузлуджа,№ 28,гр. разград, 7200
Телефон:
Email: vbobeva@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 22.04.1952
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1986 - 2012
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавател по аналитицна химия, инструментални методи за анализ, технология на нискомолекулните биологицно активни вещества, органични добавки.
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев" Филиал Разград
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1975 - 1986
Заемана длъжност или позиция: технолог
Основни дейности и отговорности:
технолог на цех "Каучуков" за производство на запушалки за пеницилинови флакони и други каучукови изделия
Име и адрес на работодателя:
гр. Разград, фабрика " Химик"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1970 - 1975
Наименование на придобитата квалификация: инженер-химик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност- технология на полимерите
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВХТИ " проф. Асен Златаров"-Бургас
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
разговор
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.