РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Венелин
Фамилия: Димитров
Адрес:
ул. "Студентска" № 8, кат.Електроника, Русенски университет, Русе, 7017, България
Телефон:
+359 82 888 382
Email: vdimitrov@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 08.10.1951
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2001 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в следните направления - измервания в електрониката, измервания в комуникациите, електронни преобразуватели на сигнали, промишлена електроника
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
от -до: 1997 - 2001
Заемана длъжност или позиция: Доктор
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в следните направления - измервания в електрониката и измервания в комуникациите
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев",
катедра "Електроника"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1987 - 1997
Заемана длъжност или позиция: Старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в следните направления - измервания в електрониката и измервания в комуникациите
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", катедра "Електроника"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1982 - 1987
Заемана длъжност или позиция: Научен сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", катедра "Електроника"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1994 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Метрология и метрологичен контрол
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев", катедра "Електроника"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
добро добро добро добро
Френски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Ръководител на два проекта по ФНИ:
- ПРОЕКТ 2003-ЕЕА-07 Изследване и моделиране на относителната нестабилност на параметри на електронни компоненти с йонизираща радиация.
- ПРОЕКТ 2004-ЕЕА-03 Изследване и моделиране на инфармационни термоклиматични и физиологични показатели на обекти.

Ръководител за периода 2001-2006 на 3 три експертни групи кьм НАОА за акредитация на специалност ЕЛЕКТРОНИКА в ОТК-Ботевград кьм ТУ-София, ТУ-Варна и в ОТК-Добрич.

Ръководител на двама докторанти, от които единия успешно защитил.

Член на Сьюза на учените в България
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Свидетелство за управление на МПС - категория В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.