РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Валентин
Фамилия: Димов
Адрес:
ул.Студентска" № 8, Русенски университет "Ангел Кънчев", кат.Електроника, Русе, 7017, България
Телефон:
+359 82 888 772
Email: vdimov@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане:
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1986 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на електрониката
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
от -до: 1982 - 1986
Заемана длъжност или позиция: Научен сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на вакуумните технологии
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", Научно-изследователски сектор, ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Изследователска и конструкторска дейност
от -до: 1978 - 1982
Заемана длъжност или позиция: Инженер в производството
Основни дейности и отговорности:
Измерване на печатни платки
Име и адрес на работодателя:
Завод за печатни платки, бул. Христо Ботев 1,7018 Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: Измерване на печатни платки
Образование и обучение
от -до: 2002 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Ядрена електроника, ядрена безопасност
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Национален Военен Университет "Васил Левски", Велико Търново
Ниво по националната класификация: ОНС "Доктор"
от -до: 1973 - 1978
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер по електроника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Електронна технология"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Вроцлавска Политехника, гр. Вроцлав, Р Полша
Ниво по националната класификация: ОКС "Магистър"
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
полски
мн.добре мн.добре мн.добре мн.добре
руски
добре добре добре добре
английски
задоволително задоволително задоволително задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Научно изследователски проекти • ФНИ – 10
• НИС – 13
• други - 3
Документи за интелектуална собственост • 1 авторско свидетелство
Статии в списания • В България - 38
• В чужбина - 7
• Член на международния колектив на редакционната колегия на списание „Urządzenia dla energetyki”, ISSN 1732-0216
Доклади на научни конференции • в България – 33
• в чужбина - 12
Издадени учебници • 2
Издадени учебни пособия • на хартиен носител - 4
• на CD - 1
• във виртуална библиотека -1
Международни и национални награди Награди от чужбина:
• ДИПЛОМ от сп. “Радио”, Москва
• БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС от Селскостопанска Академия в гр. Люблин, Полша,
Национални награди:
• ПОЧЕТНА ЗНАЧКА ЗА ЗАСЛУГА ”Гражданска защита на Р България” - II степен
• ПОЧЕТНА ЗНАЧКА ЗА ЗАСЛУГА ”Гражданска защита на Р България” - III степен
Регионални награди:
• НАГРАДА за издадено учебно пособие в РУ „А. Кънчев”
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.