РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Валерий
Фамилия: Джуров
Адрес:
с.Червена вода, ул."Отец Паисий"7
Телефон:
0889095479
Email: vdzhurov@yahoo.com
Националност: българин
Дата на раждане: 23.02.1958
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2006 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
Катедра "Теоретична и измервателна електротехника", Факултет "Електротехника, електроника и автоматика",Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" 8, Русе-7017
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1987 - 2006
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
Катедра "Теоретична и измервателна електротехника", факултет Електротехника, Електроника и автоматика, Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. Студентска"8, Русе -7017
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1986 - 1987
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
Катедра "Теоретична и измервателна електротехника", Факултет "Електротехника, електроника и автоматика",Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" 8, Русе-7017
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1984 - 1986
Заемана длъжност или позиция: електроинженер- конструктор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
МК "Дунарид"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2012 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Национален военен университет "Васил Левски"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1998 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: специалност телекомуниционна техника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1979 - 1985
Наименование на придобитата квалификация: електроинженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС-Русе
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
много добро много добро много добро много добро
английски
добро добро задоволително задоволително
френски
добро добро задоволително задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Microsoft Office, Internet и приложения
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Свидетелство за управление на МПС категория В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.