РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Васко
Фамилия: Добрев
Адрес:
Телефон:
082 888 492
Email: vdobrev@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1984 - сега
Заемана длъжност или позиция: н.с., гл. ас., доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе,
ул. "Студентска", № 8
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1977 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Технология на машиностроенето и металорежещи машини"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС/ВТУ "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1971 - 1975
Наименование на придобитата квалификация: среден техник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Студена обработка на металите
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по механотехника - Пловдив
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.