РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Велина
Фамилия: Боздуганова
Адрес:
7020, Русе, ул.” Плевен” 3, бл. ” Перущица”, вх. 8, ет. 2
Телефон:
сл. 082/ 888 572, до
Email: velina@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 21.07.1962
Пол: ж
Трудов стаж
от -до: 1985 - 2013
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
1985(30.12) асистент по Теоретична механика(01.02.01)
1994 старши асистент
1998 главен асистент
2013(16.05) доцент (професионално направление Машинно инженерство, научнa специалност Приложна механика)
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет - Русе
Машинно-технологичен факултет
Катедра "Техническа механика"
Вид на дейността или сферата на работа: Разработва и провежда упражнения по следните дисциплини в ОКС "Бакалавър":
Механика 1,2; Техническа механика; Техническа механика 1,2; Съпротивление на материалите 1,2; Метод на крайните елементи; Компютърно моделиране.
Образование и обучение
от -до: 1997 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: 2010 (27.07) доктор по 01.02.04 Механика на деформируемото твърдо тяло
Основни предмети/застъпени професионални умения:
-Тема на дисертацията: "Изследване на свойствата на равнинни хибридни крайни елементи за решаване на статични задачи от теория на еластичността"
-Научен ръководител доц. д-р Марко Марков Тодоров
-Защита на 26.05.2010 пред СНС по “Механика, машинознание и мехатроника” при ВАК.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1980 - 1985
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер по машинни науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Технология на машиностроенето и металорежещи машини"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ “Ангел Кънчев” - Русе
Ниво по националната класификация: висше образование
от -до: 1976 - 1980
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Математика, Физика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия "Баба Тонка" - Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично отлично отлично
английски
средно мн. добро средно мн.добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Области на професионален интерес (ключови думи): Механика на деформируемото твърдо тяло. Метод на крайните елементи. Динамика на механични системи. Оптимизация.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.