РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Веляна
Фамилия: Желязова
Адрес:
Ниш 32, гр.Русе, 7000, България
Телефон:
Email: zhelyazova@gmail.com
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: докторант
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Факултет: ЕЕА, катедра " Електроника"
гр. Русе, ул."Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2009 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: Специалност на обучение „Комуникационна техника и технологии”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Телекомуникационни мрежи, Промишлени комуникации,теория на телетрафика, Изкуствен интелект , радарни навигационни системи
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет ‘Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 2004 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Специалност на обучение „Комуникационна техника и технологии”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Телекомуникации, мобилни комуникации, предаване на данни ,аудио и видео техника, електротехника и други
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет ‘Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация: Бакалавър
от -до: 1999 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: Специалност на обучение „Съобщителна техника”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Токозахранващи устройства, информатика, информационна техника, импулсни и цифрови устройства, електронно изчислителна техника
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПГ по Телекомуникации гр.Шумен
Ниво по националната класификация: Средно специално - техник съобщителна техника
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
Отлично Много добро Добро Добро
Английски
Отлично Много добро Много добро Много добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Работа с Microsoft Office
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория B
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.