РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Веселин
Фамилия: Петров
Адрес:
Русе 7016, ул. "Екатерина Каравелова" № 23
Телефон:
082 - 888 - 622
Email: vepetrov@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 13.02.1954
Пол: М
Трудов стаж
от -до: 2017 - сега
Заемана длъжност или позиция: Технически изпълнител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев"
Русе, ул. "Студентска" № 8
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1983 - 2016
Заемана длъжност или позиция: асистент (1983 - 1989), старши асистент (1989 - 1991), главен асистент (1991 - 2014) и асистент (2015 - 2016)
Основни дейности и отговорности:
Разработване и водене на семинарни и практически упражнения по Механика 1, Механика 2, Статика, Динамика и Техническа механика
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев"
Русе, ул. "Студентска" № 8
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1979 - 1983
Заемана длъжност или позиция: технолог в Отдела на Главния технолог
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ККЗ "Иван Димитров" (сега Русенска корабостроителница)
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1972 - 1979
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС (сега Русенски университет "А. Кънчев")
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн. добре мн. добре добре добре
анлийски
добре добре задоволително задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.