РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Веселина
Фамилия: Евтимова
Адрес:
ул."Любомир Пипков" 4, Русе - 7000, България
Телефон:
Email: vevtimova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност, отговорник по учебната работа към катедра Математика
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", факултет Природни науки и образование
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1996 - 2012
Заемана длъжност или позиция: гл.асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност, отговорник по учебната работа към катедра Алгебра и геометрия (1996-2000 г.)
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", факултет Природни науки и образование, катедра Алгебра и геометрия
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1991 - 1996
Заемана длъжност или позиция: ст.асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност, отговорник по учебната работа към катедра Алгебра и геометрия (1993-1996 г.)
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", факултет Педагогически, катедта Алгебра и геометрия
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1985 - 1991
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", факултет Център по математика, катедра Алгебра и геометрия
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1981 - 1985
Заемана длъжност или позиция: програмист, УЕИЦ
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Учебен електронно - изчислителен център, Висше техническо училище "Ангел Кънчев", ул."Студентска" 8, Русе 7017,
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1978 - 1981
Заемана длъжност или позиция: системен администратор
Основни дейности и отговорности:
поддръжка на системата KRS 4201
Име и адрес на работодателя:
Централен машиностроителен институт, филиал Русе, ул. "Църковна независимост" 18, Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2004 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1973 - 1978
Наименование на придобитата квалификация: инженер по радиоелектроника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Изчислителна техника"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС - Русе
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1970 - 1973
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназаия
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн. добро мн.добро мн.добро мн.добро
английски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: MS Office, Русенски университет "Ангел Кънчев"
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: свидетелство за управление на МПС, категория B
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.