РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Валентин
Фамилия: Гагов
Адрес:
"Студентска" 8, Русе 7017, България
Телефон:
+359 82 888778
Email: gag@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 01.06.1949
Пол: М
Трудов стаж
от -до: 1975 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент, старши асистент, главен аситент, доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научноизследователска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1972 - 1975
Заемана длъжност или позиция: конструктор
Основни дейности и отговорности:
проектиране на агрегатни металорежещи машини
Име и адрес на работодателя:
Завод за металорежещи машини "Стефан Караджа", Русе
Вид на дейността или сферата на работа: машиностроене
Образование и обучение
от -до: 1986 - 1990
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
дисертация "Механо-физични особености при взривно уякчаване на металите"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: научна специалност "Технологии, машини и системи за обработване чрез пластично деформиране"
от -до: 1967 - 1972
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Технология на машиностроенето и металорежещи машини"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Технически университет, София
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично добро отлично
английски
основно добро основно добро
Социални умения и компетенции: толерантни отношения със студенти и преподаватели в университета и с колеги от други университети и научни институти
Организационни умения и компетенции: координация, управление и администрация на основно звено като заместник-декан и декан на Машинно-технологичния факултет
координация, управление и администрация на проекти като ръководител на университетски и национални договори за научни изследвания
Технически умения и компетенции: работа с металорежещи, металообработващи и изпитателни машини
Компютърни умения и компетенции: Microsoft Office, Internet Explorer, Outlook Express, специализирани програмни продукти за анализ и симулиране на деформационни процеси
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория В
Допълнителна информация  
Професионална реализация член на Факултетния съвет на Машинно-технологичен факултет (МТФ) от 1991 г.
заместник-декан (1993/2003 г.) и декан на МТФ (2003/11 г.)
член на Съюза на учените в България от 1999 г.
член на Академичния съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев" от 2003 г.
член на специализиран научен съвет по "Механика, металознание, машиностроене и машинознание" (2007/11 г.)
член на International Association of Engineers IAENG от 2009 г.
специализации и обмяна на опит във Великобритания, Ирландия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Унгария и Чехия
Учебна и научна дейност преподавани дисциплини по пластично деформиране на металите, технология на материалите и изпитване на машиностроителните материали
ръководител и консултант на дипломанти и докторанти
изпълнител, водещ изпълнител и ръководител на университетски и национални научноизследователски договори
участие в международни образователни и научни проекти
участие в програмни и организационни комитети на международни научни конференции в България
рецензент на научни публикации в национални и международни конференции и списания
Награди и отличия грамоти на Ректора на Русенски университет "Ангел Кънчев"
сертификати за водещ преподавател и за постижения в инженерството от International Biographical Centre, Кембридж, Великобритания
биографични бележки в Who's Who in Science and Engineering и Who's Who in the World от Marquis Who's Who, САЩ
биографични бележки в "Бележити българи на съвременна България", Велико Търново
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.