РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Веселин
Фамилия: Григоров
Адрес:
7020 гр.Русе
ул."Плевен"№3, бл."Перущица", вх.7, ет.8
Телефон:
0888573676
Email: vgrigorov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 14.01.1954 г
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1979 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Доцент в катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини"
Основни дейности и отговорности:
1.Преподавател по дисциплини сврзани с технология на машиностроенето и интелектуална собственост.
2. Управител на УПЗ
3. Финансов контрольор на РУ"А.Кънчев"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А.Кънчев"
7017 гр.Русе
ул."Студентска" №8
факултет МТФ, катедра ТММРМ
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска, изследователска, административна и стопанска дейност
Образование и обучение
от -до: 1974 - 1978
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технология на машиностроенето
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "А.Кънчев"
Ниво по националната класификация: висше образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.