РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Владимир
Фамилия: Хвърчилков
Адрес:
ул."Кирил Старцев" 28, 7000 Русе
Телефон:
0882/53-36-95
Email: vhvarchilkov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 25.05.1955
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: професор при РУ,кат.ЗТ
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научно-изследователска дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"; ректор - чл.-кор.проф.дтнХристо Белоев,Dh.mult.
ул. "Студентска" Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Научно-изследователска и преподавателска дейност в областта на ветеринарномедицинската микробиология,имунология,профилактика,здравеопазване,технология на храните,хранене и отглеждане на животните,биоиндикации на еко системи.
от -до: 2013 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Русе и доцент в кат.ЗТ при РУ "А.Кънчев"
Основни дейности и отговорности:
Ръководство на дейността на ОДБХ-Русе.Научноизследователска работа
Име и адрес на работодателя:
БАБХ-София,Бул.Пенчо Славейков 15-А. РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Здравеопазване на животните,кнтрол на храните,растителна защита и фитосанитарен контрол.Научна и преподавателска дейност.
от -до: 2007 - 2013
Заемана длъжност или позиция: Директор на РВМС-Русе и от 2010г до 2014г доцент в РУ
Основни дейности и отговорности:
Ръководство на цялостната дейност на РВМС-Русе. Научно-изследователска дейност в РУ-Ангел Кънчев.
Име и адрес на работодателя:
НВМС София
бул."Пенчо Славейков" 15-А, София. Ру "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Здравеопазване на животните и контрол на храните.Научна и преподавателска работа.
от -до: 2001 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Началник сектор Бактериология в РВМС-Русе и от 2007 до 2010-Директор на РВМС-Русе
Основни дейности и отговорности:
Извършване на бактериологични,серологични и имунологични изследвания на материали от животни и хранителни продукти. Ръководство на цялостната дейност на РВМС-Русе
Име и адрес на работодателя:
НВМС-София
Вид на дейността или сферата на работа: микробиология (бактериология,серология), лекарствена чувствителност).Управление дейността на РВМС-Русе
от -до: 1981 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Научен сътрудник,старши научен сътрудник,зам.директор и научен секретар на РНИВМИ-Русе
Основни дейности и отговорности:
Ръководител лаборатории "Болести по свинете" и "Серология",ръководство на цялостната дейност на института
Име и адрес на работодателя:
РВМС Русе
ул."Марица" 3, Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Ръководство дейността на лабораториите,научните изследвания и мероприятията по международното сътрудничество на РНИВМИ-Русе
Образование и обучение
от -до: 1991 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Кандидат (Доктор) на ветеринарномедицинските науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВАК София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1980 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доктор - ветеринарен лекар
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИЗВМ Стара Загора
Ниво по националната класификация:
от -до: 1996 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: Старши научен сътрудник II степен (доцент)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВАК София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1975 - 1980
Наименование на придобитата квалификация: Магистър ветеринарен лекар
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИЗВМ Стара Загора
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
мн.добро мн.добро мн.добро мн.добро
френски
добро добро добро добро
руски
мн.добро мн.добро мн.добро мн.добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Председател на Съюза на ветеринарните лекари в България - клон Русе
Председател на секция "Ветеринарна медицина" към СУ Русе
Член на ЦС на Съюза на ветеринарните лекари в България
Член на Съюза на учените в България
Член на Редакционна колегия на списание "Известия - аграрни и ветеринарномедицински науки" към СУ Русе
Член на International Academy Homo Perfectus Integralis"
Член на УС на СУ Русе
Член на КСЗД при СУБ.Зам.председател на Управителния съвен на Съюз на учените-Русе
Технически умения и компетенции: Windows, Word, Excel, Internet, Skype
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: да, категория В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.