РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Веселка
Фамилия: Камбурова
Адрес:
Ул. "Стефан Малинов" бл. 1, София
Телефон:
02 9880052
Email: veselkakamburova@dir.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 01.10.1960
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2006 - сега
Заемана длъжност или позиция: гл. инженер, технически директор
Основни дейности и отговорности:
Отговорна за разработване на Планове за рационално използване на енергията за проекти по енергийна ефетивност и ВЕИ,
Разработване на енергийни одити на сгради и промишлени системи в България, Черна гора, Сърбия, Босна и Херцеговина
Име и адрес на работодателя:
"Енкон сървисис", ул. "Г. С. Раковски" 135
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2004 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Курс лекции по "Топлотехника" и "Автоматизация на производството" за студентите от специалности "Биотехнолгии", "Технология на храните" и "Химични технологии" ОКС Бакалавър във Филиал - Разград
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев" Филиал Разград, "Априлско въстание"3, Разград
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1994 - 2000
Заемана длъжност или позиция: заместник директор
Основни дейности и отговорности:
Учебна работа - отговорна за изготвяне на учебни планове, учебни програми, графици за провеждане на учебнизанятия
Име и адрес на работодателя:
Технологичен колеж - Разград, бул. "Априлско въстание" 3, Разград 7200
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1998 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
дисертация - "Изследването на хидродинамиката и топлообмена в стъкларска ванна пещ"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев", СНС по енергийни технологии и машини
Ниво по националната класификация: доктор инженер по Промишлена топлотехника
от -до: 1978 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: инженер топлоенергетик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Московски енеретически инститтут (сега ТУ - Москва)
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
мн. добро мн. добро мн. добро мн. добро
руски
отлично отлично отлично отлично
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.