РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Владимир
Фамилия: Матеев
Адрес:
ул. "Юндола" №1, гр. Русе, п.к. 7005, България
Телефон:
082 888 583
Email: vmateev@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 10.04.1958
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2014 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Доцент по специалност: Автоматизация на области от нематериалната сфера, професионално направление: Комуникационна и компютърна техника
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на лекции и лабораторни упражнения по дисциплината „Физика” и практически упражнения по дисциплината „Синтез и анализ на логически схеми”
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. „Студентска” № 8, Русе – 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научно-изследователска
от -до: 2002 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на практически упражнения по дисциплините „Синтез и анализ на логически схеми”, „Цифрова схемотехника”, „Импулсни и цифрови устройства”, „Импулсна и цифрова схемотехника”. Разработване и прилагане на иновативни образователни технологии – проектиране, създаване, развиване, внедряване в учебния процес и определяне на ефективността от използването на уеб-базирана виртуална лаборатория по дисциплината „Синтез и анализ на логически схеми”
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. „Студентска” № 8, Русе – 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научно-изследователска
от -до: 1997 - 2002
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на практически упражнения по дисциплините „Физика”, „Оптоелектроника и оптични комуникации”, „Аналогова схемотехника 1”, „Програмиране и използване на компютрите – част 1”, „Информатика – част 1”, „Информатика II”. Създавал съм софтуерни приложения за обучение по физика, както и софтуер за изучаване влиянието на оптически анизотропни среди върху поляризацията на светлината.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. „Студентска” № 8, Русе – 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научно-изследователска
от -до: 1992 - 1997
Заемана длъжност или позиция: Старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на практически упражнения по дисциплината „Физика” и лекции и лабораторни упражнения по дисциплината „Екологични измервания 1”.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. „Студентска” № 8, Русе – 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научно-изследователска
от -до: 1991 - 1992
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на практически упражнения по дисциплината „Физика”
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. „Студентска” № 8, Русе – 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научно-изследователска
от -до: 1987 - 1991
Заемана длъжност или позиция: Редовен аспирант
Основни дейности и отговорности:
Изследвал съм среди с фотоиндуцирана анизотропия и съм работил по създаването на холографски поляризационни оптически елементи.
Име и адрес на работодателя:
„Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информацията” към Българската академия на науките, ул. "Акад. Г. Бончев" № 101, София - 1113, България
Вид на дейността или сферата на работа: Научно-изследователска
от -до: 1985 - 1987
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на практически упражнения по дисциплината „Физика”
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. „Студентска” № 8, Русе – 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научно-изследователска
от -до: 1984 - 1985
Заемана длъжност или позиция: Технолог в катедра „Материалознание и технология на металите” към Машинно-технологичния факултет
Основни дейности и отговорности:
Електронно-микроскопски и рентгенови изследвания на метали и сплави.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. „Студентска” № 8, Русе – 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Оператор на сканиращ електронен микроскоп “Jeol” с приставка за рентгенов анализ и управление посредством специализиран програмен език Jascal.
Образование и обучение
от -до: 2010 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: "доктор" по научната специалност "Автоматизация на области от нематериалната сфера"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Докторантура чрез самостоятелна подготовка по научна специалност 02.21.09 (Автоматизация на области от нематериалната сфера - образование) на тема "Създаване и изследване на компоненти за виртуална лаборатория по „Синтез и анализ на логически схеми"”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”, катедра „Компютърни системи и технологии”
Ниво по националната класификация:
от -до: 2000 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър по специалност „Компютърни системи и технологии” с професионална квалификация – Компютърен инженер.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Компютърни науки, програмиране. Задочно обучение, с индивидуален учебен план.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация:
от -до: 1978 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: Физик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Физика, специализация „Оптика и спектроскопия”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Физически факултет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1972 - 1976
Наименование на придобитата квалификация: Удостоверение за програмист на електронно-изчислителни машини със средно специално образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Математика, физика, числени методи, програмиране
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия „Баба Тонка” – гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
мн. добре мн. добре мн. добре мн. добре
руски
добре добре добре добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Java, C++, Pascal, Basic, FORTRAN
JBuilder 4 Enterprise, Eclipse, Net Beans
MySQL, Apache-Tomcat
MS Office – Word, Excel, Power Point, Visio
Редица приложни програми
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория Б
Допълнителна информация  
Любима мисъл - житейско кредо Нищо истински ценно не може да бъде постигнато в резултат на амбиция или обикновено чувство за дълг. То може да бъде постигнато само чрез любов към хората и към действителните неща.
30 юли 1947 г.
Алберт Айнщайн
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.