РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Велизар
Фамилия: Павлов
Адрес:
ул. Кирил и Методий № 2, вх. Б, Русе 7020, България
Телефон:
082888466
Email: vpavlov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 04.04.1963
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: Професор, ръководител катедра Приложна математика и статистика
Основни дейности и отговорности:
Създател и ръководител на магистърската програма по Математическо моделиране във финансите, застраховането и социалното дело на Русенския университет.
Създател и ръководител на бакалавърската програма по Финансова математика на Русенския университет.
Обучение на студенти от специалност Финансова математика и икономически специалности в областта на приложната математика и статистика, административно управление на катедра "Приложна математика и статистика".
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател в сферата на висшето образование
от -до: 2006 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Доцент, ръководител катедра Числени методи и статистика
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти от икономически специалности в областта на приложната математика и статистика, административно управление на катедра "Числени методи и статистика"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател в сферата на висшето образование
от -до: 2004 - 2006
Заемана длъжност или позиция: Зам.-кмет
Основни дейности и отговорности:
Хуманитарни дейности – образование, култура, спорт, здравеопазване, социални дейности
Име и адрес на работодателя:
Община Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Управление на хуманитарните дейности на Община Русе
от -до: 2004 - 2004
Заемана длъжност или позиция: Директор дирекция Връзки с обществеността и рекламата
Основни дейности и отговорности:
Връзки с обществеността и рекламата
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: Ръководител протокол, церемонии, етикет, информационна и рекламна дейност на РУ
от -до: 1988 - 2004
Заемана длъжност или позиция: Асистент, ст. асистент, гл. асистент, доцент
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти в областта на приложната математика и статистика
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател в сферата на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 2007 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: Следдипломна квалификация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Разработване и управление на проекти по програми на ЕС
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет
Ниво по националната класификация: Специалист
от -до: 2006 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Следдипломна квалификация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Протокол и етикет
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет
Ниво по националната класификация: Специалист
от -до: 2005 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Следдипломна квалификация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Местни финанси и бюджет
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет
Ниво по националната класификация: Специалист
от -до: 1994 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: Математическо моделиране и приложение на математиката
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Математическо моделиране, приложна математика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: Доктор
от -до: 1983 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: Математик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Математика, информатика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Ниво по националната класификация: Магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
мн. добро мн. добро мн. добро мн. добро
Руски език
отлично отлично мн. добро мн. добро
Социални умения и компетенции: Преподавателски умения – над 20 годишен опит в сферата на висшето образование.
Умения за работа в екип – като член от екипа на ректора на РУ и член от екипа на кмета на Община Русе.
Организационни умения и компетенции: Координация, управление и администрация на големи групи от хора.
Управление на бюджет над 20 млн. лв.
Община Русе.
Технически умения и компетенции: Компютърна техника.
Фотография.
Компютърни умения и компетенции: Отлични компютърни умения.
Работа с Microsoft Office, Latex, MATLAB, SPSS и др.
Русенски университет.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория В.
Допълнителна информация  
Лични умения и компетенции (без официален документ Законодателен процес.
Изборно законодателство.
Акредитационни процедури в областта на висшето образование.
Рейтингови и оценъчни системи.
Изследвания на общественото мнение и нагласи.
Образование.
Спорт.
Култура.
Публикации Две самостоятелни монографии в областта на приложенията на математиката и статистиката в икономиката.
Над 50 научни публикации, по-голямата част от които самостоятелни, в реферирани и индексирани издания.
Пет самостоятелни учебника в областта на приложната математика и статистика.
Публикации в областта на изборното законодателство.
Международен опит По покана и на издръжка на приемащата страна изнесени доклади на:
1. Fourth European Congress on Mathematics, June 27 – July 2, 2004, Stockholm, Sweden.
2. 16th IMACS World Congress, August 21 – 25, 2000, Lausanne, Switzerland.
3. Third European Congress on Mathematics, July 10 – 14, 2000, Barselona, Spain.
4. Fifth International Euro-Par Conference, August 31 – September 3, 1999, Toulouse, France.
5. Second International Symposium on Finites Volumes for Complex Applications, July 19 – 22, 1999, Duisburg, Germany.

ERASMUS+ Program Teacher Training for the academic year 2014/2015, Bergishe University of Wuppertal, Germany

ERASMUS Program Teacher Training for the academic year 2014/2015, University of Amsterdam, Netherlands

ERASMUS Program Teacher Training for the academic year 2012/2013, Tallinn University of Technology, Estonia

CEEPUS scholarship for the academic year 2007/2008, University of Miskolc, Hungary.
Членства в сдружения Председател на УС на настоятелстовто на Ангийска гимназия "Гео Милев", Русе
Член на УС на Баскетболен клуб "Дунав 2007", Русе
Председател на секция "Баскетбол" в РУ
Член на Съюза на учените в България
Член на Съюза на математиците в България
Член на Клуба за академична реформа в България
Член на Консултативния съвет на Международния биографичен център в Кеймбридж, Англия
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.