РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Велизара
Фамилия: Пенчева
Адрес:
Петко Д. Петков 10, бл. Сердика, е.6
Телефон:
0888293341
Email: vpencheva@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 01.11.1956
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: РЕКТОР
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2011 - сега
Заемана длъжност или позиция: професор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет, катедра Транспорт
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2010 - сега
Заемана длъжност или позиция: член на Акредитационния съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация при Министерски съвет
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1980 - сега
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2014 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Зам. ректор Развитие, координация и продължаващо образование
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2011 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Директор Дирекция Развитие, координация и продължаващо обучение
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2008 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Директор дирекция Качество на образованието
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2002 - 2011
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет, катедра Транспорт
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2005 - 2008
Заемана длъжност или позиция: ръководител на катедра Транспорт
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1980 - 2001
Заемана длъжност или позиция: асистент, ст. асистент, гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски унивеерситет
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1985 - 1988
Заемана длъжност или позиция: зам. декан на Факултета за чуждестранни студенти
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1975 - 1979
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер, специалност Автомобилен транспорт, трактори и кари
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1971 - 1975
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия, гр. Враца
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.