РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Вихрен
Фамилия: Пейчев
Адрес:
Д.Атанасов №3 гр.Русе
Телефон:
888652
Email: vihren.p@abv.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 14.11.1964 г
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1996 - сега
Заемана длъжност или позиция: ст. преподавател
Основни дейности и отговорности:
зам.ръководител катедра
Име и адрес на работодателя:
РУ"Ангел Кънчев" Русе ул."Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: Теория и методика на физическото въспитание и спортната тренировка.Водя семинарни упражнения по основна гимнастика на спец.Кинезитерапия.Групи по фитнес,тенис на маса,бадминтон и плуване
от -до: 1988 - 1996
Заемана длъжност или позиция: учител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ТИХ "Димитър Баларев" Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1984 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
НСА В.Левски
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн.добро мн.добро мн.добро добро
немски
добро добро средно средно
Социални умения и компетенции: Комуникативност.Умения за работа в екип
Организационни умения и компетенции: Член на УС на СК"Трисет" Русе
Технически умения и компетенции: Юмейхотерапевт 4 степен
Компютърни умения и компетенции: Да
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: да
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.