РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Вярка
Фамилия: Ронкова
Адрес:
Студентска, 8, Русе, 7017, България
Телефон:
082 888 461
Email: vronkova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в областта на Машинознанието, Машинните елементи и Инженерната графика.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", катедра ММЕИГ, ул. Студентска №8, гр. Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2008 - 2014
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", катедра "Машинознание, машинни елементи и инженерна графика",ул. "Студентска", № 8, гр. Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2008
Заемана длъжност или позиция: Кариерен консултант, Експерт – Професионална кариера
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русунски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2002 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: доктор по научната специалност 02.01.42
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 1994 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Транспортна техника и технологии"
специализация "Технология и организация на автомобилния транспорт"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
Английски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.