РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Виолета
Фамилия: Ванева
Адрес:
България 7000 Русе ул. Борисова 27 А ет. 5, ап. 15
Телефон:
082 8353 00
Email: vaneva@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 17.12.1947
Пол: ж
Трудов стаж
от -до: 2004 - 2012
Заемана длъжност или позиция: ръководител катедра“Педагогика, психология и история”
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ"Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1997 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1978 - 1979
Наименование на придобитата квалификация: следдипломна квалификация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалист по предучилищно възпитание
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ “Климент Охридски”
Ниво по националната класификация:
от -до: 1967 - 1971
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност Педагогика, специализация Логопедия
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ “Климент Охридски”, Философско-исторически факултет,
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.