РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Юлиян
Фамилия: Димитров
Адрес:
Телефон:
082-888 461
Email: ydimitrov@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 18.03.1974 г
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2011 - 2012
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, 7017, ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: Транспортен факултет, Катедра Машинознание, машинни елементи и инженерна графика.
от -до: 2011 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Началник цех 29, площадка Русе
Основни дейности и отговорности:
Организиране на производствения процес в цеха, разпределение на работата на работниците, качествен контрол
Име и адрес на работодателя:
Ремотекс Раднево ЕАД , гр.Раднево
Вид на дейността или сферата на работа: машиностроене
от -до: 2010 - 2011
Заемана длъжност или позиция: инженер производство
Основни дейности и отговорности:
– работа с конструктивна и технологична документация от общото машиностроене и заварени метални конструкции;
- цялостна организация на производствената дейност в базата на фирмата;
-отчитане на труда на персонала на производствената база и разхода на материали;
-отговорости по междинен и краен качествен контрол;
Име и адрес на работодателя:
АБ Груп ООД , гр.Русе
Вид на дейността или сферата на работа: промишлено строителство, производство на заварени метални конструкции и метални елементи от общото машиностроене и строителството
от -до: 2004 - 2010
Заемана длъжност или позиция: конструктор
Основни дейности и отговорности:
- работа с конструктивна и технологична документация от общото машиностроене и заварени метални конструкции;
- цялостна организация на производствената дейност в заготвителен участък на фирмата;
-програмиране на програми и обслужване на машина за газокислородно и плазмено рязане с ЦПУ;
-отговорости по междинен и краен качествен контрол;
-водещ технолог на изделие;
-внедряване и подържане на Система по качество според изискванията на ISO9000:2000
-вътрешен одитор на Система по качество по изискванията на ISO9000:2000, сертифициран от BUREAU VERITAS .
Име и адрес на работодателя:
Тежко машиностроене-97 АД, гр.Русе
Вид на дейността или сферата на работа: машиностроене, производство на заварени конструкции, производство и механична обработка на голямогабаритни и уникални метални конструкции и изделия
от -до: 2002 - 2004
Заемана длъжност или позиция: плановик, контрольор по качеството
Основни дейности и отговорности:
- организация по планиране и отчитане на труда в Заваръчен и Заготвителен цех на фирмата.
- операционен контрол на качеството в Заваръчен цех и краен контрол на изделията. Подържане на Система по качество според изискванията на ISO9000:2000.
Име и адрес на работодателя:
Спарки АД, гр.Русе
Вид на дейността или сферата на работа: машиностроене, заварени конструкции и механична обработка
Образование и обучение
от -до: 1993 - 1998
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер-мениджър.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
-специалност „Машиностроителни технологии и мениджмънт”,
-специализация „Технология и автоматизация на машиностроенето”,
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1989 - 1993
Наименование на придобитата квалификация: Техник - стругар/шлосер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност „Технология на машиностроенето – Студена обработка”.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
„Техникум по механотехника” гр.Русе
Ниво по националната класификация: Средно специа;лно
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Умения за работа и обслужване на различни металорежещи машини. Дългогодишен опит в работата като монтажник, шлосер, разкрой на детайли от метал и изпълнението и контрол на заваръчни дейности. Отлични умения с имервателни и контролни уреди.
Компютърни умения и компетенции: Отлични умения при работа с MS Windows XP,7, MSWord, Excel, Power Point, AutoCAD, Solidworks, електронна поща, интернет. Работа с Винтех RCAM5 - специализирана програма за програмиране на машини с ЦПУ за газокислородно и плазмено рязане на метални детайли от листов материал.
Артистични умения и компетенции: любител на баскетбола, бивш съдия по баскетбол
Свидетелство за управление на МПС: B
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.