РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Явор
Фамилия: Иванов
Адрес:
ул."Студентска", № 5, гр. Русе, пк.7017,Р България
Телефон:
+359 82 888 526
Email: yivanov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 06.08.1980 г
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2017 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доктор по научна специалност 02.01.49.
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на транспортната техника
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул."Студентска" № 8, град Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 2014 - 2017
Наименование на придобитата квалификация: Редовен докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Катедра "Двигатели и транспортна техника"на Транспортен факултет
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул."Студентска" № 8, град Русе, 7017, България
Ниво по националната класификация: ОНС Доктор
от -до: 2012 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер по автомобилна техника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Автомобилна техника"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул."Студентска" № 8, град Русе, 7017, България
Ниво по националната класификация: ОКС МАГИСТЪР
от -до: 2007 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Транспортен факултет
Специалност "Транспортна техника и технологии"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул."Студентска" № 8, град Русе, 7017, България
Ниво по националната класификация: ОКС БАКАЛАВЪР
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн.добре мн.добре добре добре
английски
B2 B2 B2 B2
Социални умения и компетенции: Работа в екип. Комуникативност. Отговорност.
Организационни умения и компетенции: Организираност. Изпълнение на поставените задачи.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: MS Word, MS Excel, Internet, Solidworks, Autocad.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: B, C, Т kт, M
Допълнителна информация  
Научни публикации http://publications.uni-ruse.bg/index.php?cmd=browsepapers
Публикации в https://www.researchgate.net/profile/Yavor_Ivanov3
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.