РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Йоана
Фамилия: Луканова
Адрес:
Гр. Русе, Ул. Едуард Винтер 2
Телефон:
0885 047 644
Email: ylukanova@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 02.08.1986 г
Пол: Женски
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Научна и преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев“,
ул. „Студентска “№8
Вид на дейността или сферата на работа: Провеждане на клинична практика, учебно-практически занятия, преддипломен стаж, лекции
от -до: 2009 - 2013
Заемана длъжност или позиция: Акушерка
Основни дейности и отговорности:
Грижа за новородени
Име и адрес на работодателя:
МБАЛ-Русе, АД, Отделение Неонатология
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2011 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Управление на здравните грижи, Основи на правото и здравното законодателство, Социална медицина, Медицинска етика и деонтология, Основи на управлението в здравеопазването
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински университет - София, Факултет по обществено здраве
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 2005 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Акушерка
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Грижи за болния, Акушерство, Гинекология, Детски болести, Неонатология, Кожни болести, Нервни болести
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински университет Плевен
Ниво по националната класификация: Бакалавър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Добро Много добро Добро Много добро
Руски
Добро Добро Добро Добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория B
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.