РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Йордан
Фамилия: Пенев
Адрес:
ул. Лисец №3, бл. Огражден, вх. Г, ет.5, Русе, 7006, България
Телефон:
+359898307371
Email: ypenev@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 07.11.1992
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: Технически сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Работа с проектант по част ОВК, изготвяне на оферти за отоплителни и климатични инсталации, ръководене на строително-монтажни дейности.
Име и адрес на работодателя:
,,ЕВИС‘‘ ООД-гр. РУСЕ
Вид на дейността или сферата на работа: Фирмата предлага цялостни решения и пълен инженеринг в областта на климатичните и вентилационни инсталации, приложими в битови, обществени, промишлени и специални помещения и сгради.
от -до: 2014 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Технически сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Подпомагане работата на инженер електрически контактни мрежи при изготвянето на оферти и заявки.
Име и адрес на работодателя:
,,ПРОММОНТ‘‘ ООД-гр. РУСЕ
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2017 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност: „Промишлена топлотехника“
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ „Ангел Кънчев“ - гр. Русе
Ниво по националната класификация: редовен докторант
от -до: 2015 - 2017
Наименование на придобитата квалификация: инж. магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност: „Топло и газоснабдяване“
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ „Ангел Кънчев“ - гр. Русе
Ниво по националната класификация: Висше образование – магистър, машинен инженер
от -до: 2011 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: инж. бакалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност: „Климатизация, хидравлика и газификация"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ „Ангел Кънчев“ - гр. Русе
Ниво по националната класификация: Висше образование – бакалавър, машинен инженер
от -до: 2003 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Чуждоезиков профил – немски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ - гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Много добро Много добро Много добро Много добро
Немски
Добро Много добро Добро Много добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: - Microsoft Office
- Autocad
- Revit
- SolidWorks
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория: B
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.