РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Димитър
Фамилия: Зафиров
Адрес:
7000, Русе, ул.” Люле Бургас ” 2, бл.”Ловец”, вх.Б
Телефон:
082/ 888 428
Email: zafirov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 06.05.1947 г
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1978 - 2012
Заемана длъжност или позиция: В момента доцент в катедра ТММПТТ
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска", 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател в сферата на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 1967 - 1971
Наименование на придобитата квалификация: Магистър, машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
"Технология на машиностроенето и металорежещите машини"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн. добро мн. добро мн. добро мн. добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Теория на механизмите и машините
Теория на зъбното зацепване
Геометрия на зъбни колела
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.