РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иван
Фамилия: Замфиров
Адрес:
ул."Неофит Рилски",№50,7004-Русе,България
Телефон:
082 888 822, 082 848
Email: zamfirov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 09.09.1946 г
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1972 - 2012
Заемана длъжност или позиция: професор, доктор
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност;
научноизследователска работа;
внедрителска и изобретателска дейност;
обучение на докторанти и дипломанти;
управленческа дейност в катедрата и факултета.
Име и адрес на работодателя:
Русенски уневерситет "Ан.Кънчев" - Русе -7017, ул."Студентска",№8.
Вид на дейността или сферата на работа: Основи на технология на машиностроенето; Точност и производителност на механичното обработване; Изследване и анализ на силови деформации; Конструиране и оразмеряване на екипировка; Технология и екипировка за обработване на отвори; Обработване на дълги гладки валове; Размерен анализ на конструкции и технологични процеси; Координатни измервания на машини с ЦПУ; Настройване и поднастройване на стругове с ЦПУ.
от -до: 1972 - 1972
Заемана длъжност или позиция: Н-к инструментален отдел
Основни дейности и отговорности:
Конструиране на приспособления
Изработване и изпитване на екипировка
Име и адрес на работодателя:
ЗАУ "Аналитик" - Монтана
Вид на дейността или сферата на работа: Ръководител и отговарящ за работата на инструменталния отдел
Образование и обучение
от -до: 2010 - сега
Наименование на придобитата квалификация: професор по 02.01.10 Технология на машиностроенето
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Хаб. труд на тема: Методи за насочено въздействие на силовите деформации при струговане.
Лекции по дисциплините: Технологична екипировка, Основи на технология на машиностроенето, Точност и технологичност на конструкциите, Групови и типови технологични процеси.
Курсов проект по Технология на машиностроенето.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация: професор
от -до: 1987 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доцент по 02.01.10 Технология на машиностроенето
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Лекции по дисциплините: Технологична екипировка, Основи на технология на машиностроенето, Точност и технологичност на конструкциите, Групови и типови технологични процеси.
Курсов проект по Технология на машиностроенето.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ"Ан.Кънчев"
Ниво по националната класификация: доцент
от -до: 1982 - сега
Наименование на придобитата квалификация: кандидат на техническите науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
тема: Повишаване на точността и производителността при разстъргване чрез саморегулиране.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ"Ан.Кънчев"
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 1981 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: гл.асистент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технологична екипировка - лекции и упражнения;
Технология на машиностроенето - курсов проект
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ"Ан.Кънчев"
Ниво по националната класификация: гл.асистент
от -до: 1975 - 1981
Наименование на придобитата квалификация: ст.асистент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технология на машиностроенето - упражнения и курсов проект
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ"Ан.Кънчев"
Ниво по националната класификация: няма
от -до: 1972 - 1975
Наименование на придобитата квалификация: асистент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технология на машиностроенето - упражнения и курсов проект
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация: асистент
от -до: 1965 - 1970
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технология на машиностроенето
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС-Русе
Ниво по националната класификация: магистър инженер
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн.добре мн.добре мн.добре добре
немски
добре добре задовол. задовол.
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.