РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Живко
Фамилия: Колев
Адрес:
ул. "Митрополит Григорий" 20, гр. Русе, СО-5, пощ. код:7017, Република България
Телефон:
082888304
Email: zkolev@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 07.07.1980
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2010 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на лекции и упражнения по различни дисциплини от областта на топлотехниката, научна дейност.
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, ул. "Студентска" 8.
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател във висше учебно заведение.
от -до: 2008 - 2010
Заемана длъжност или позиция: асистент, старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на упражнения по дисциплината "Топлотехника", научна дейност.
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, ул. "Студентска" 8.
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател във висше учебно заведение.
Образование и обучение
от -до: 2010 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2004 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: редовен докторант към катедра "Ремонт, надеждност и химични технологии"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2003 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: магистър машинен инженер, специалност "Мениджмънт и сервиз на техниката"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1999 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: бакалавър машинен инженер, специалност "Земеделска техника и технологии"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1994 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: техник по специалност "Електронна техника"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ОТМЕ "М. В. Ломоносов", гр. Добрич
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Руски
Социални умения и компетенции: Работа в екип.
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Нанасяне и изследване на наваръчни възстановителни покрития върху износени цилиндрични машинни детайли; работа с измервателни и лабораторни уреди, уредби и стендове от областта на приложната топлотехника.
Компютърни умения и компетенции: word, excel, powerpoint, autocad, visio, solidworks, abaqus, специализирани програми в областта на топлотехниката
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.