РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 23
статия Маринов, Д. Практически проблеми при изпълнение на задължение за предаване на дете.// Собственост и право, 2020, брой 2, ISSN 1312-9473.
статия Маринов, Д. Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг чрез иск за несъществуване на обезпеченото вземане.// Търговско и облигационно право, 2019, брой 5, ISSN 1313-8133.
статия Маринов, Д. Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг чрез иск за несъществуване на ипотеката.// Търговско и облигационно право, 2019, брой 6, ISSN 1313-8133.
статия Маринов, Д. Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг при процесуална незаконосъобразност на изпълнителния процес.// Търговско и облигационно право, 2019, брой 8, ISSN 1313-8133.
статия Маринов, Д. Правно положение на третото лице - ипотекарен длъжник в изпълнителния процес.// Търговско и облигационно право, 2018, брой 1, стр. 11, ISSN 1313-8133.
статия Маринов, Д. Правен режим на актовете на съдебния изпълнител.// Търговско и облигационно право, 2018, брой 11, ISSN 1313-8133.
статия Маринов, Д. Приложно поле на чл. 429, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс.// Търговско и облигационно право, 2017, брой 9, стр. 13, ISSN 1313-8133.
статия Маринов, Д. Пасивна процесуална легитимация при преобразуване на юридическо лице без ликвидация.// Търговско и облигационно право, 2016, брой 4, стр. 10, ISSN 1313-8133.
статия Маринов, Д. Пасивна процесуална легитимация на наследниците на длъжника в изпълнителния процес.// Собственост и право, 2016, брой 7, стр. 17, ISSN 1312-9473.
статия Маринов, Д. Активна процесуална легитимация в изпълнителния процес.// Търговско и облигационно право, 2016, брой 2, стр. 12, ISSN 1313-8133.
статия Маринов, Д. Суброгация в изпълнителния лист.// Търговско и облигационно право, 2016, брой 3, стр. 13, ISSN 1313-8133.
статия Маринов, Д. Свикване и провеждане на събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 от Търговския закон.// Търговско и облигационно право, 2015, брой 3, стр. 9, ISSN 1313-8133.
статия Маринов, Д. Продажба на предприятието на длъжника или на обособена част от него в производството по търговска несъстоятелност.// Търговско и облигационно право, 2015, брой 11, ISSN 1313-8133.
статия Маринов, Д. Разрешение от съда по несъстоятелността за извършване на продажба на имуществото на длъжника по реда на чл. 717 а-е ТЗ.// Търговско и облигационно право, 2014, брой 12, стр. 7, ISSN 1313-8133.
статия Маринов, Д. Производство по осребряване при съдебна ликвидация според законодателствата на Франция, Германия, Англия и САЩ.// Търговско право, 2014, брой 1, стр. 25, ISSN 08616892.
статия Маринов, Д. Възлагане на имуществени права в производството по несъстоятелност.// Търговско и облигационно право, 2013, брой 10, стр. 9, ISSN 1313-8133.
статия Маринов, Д. Особени случаи на продажба в производството по несъстоятелност.// Търговско и конкурентно право, 2011, брой 10, стр. 0, ISSN 1313-8133.
статия Маринов, Д; Йосифов, И. Особени хипотези при предявяване на иск по чл. 422 от Гражданския процесуален кодекс след измененията през 2017 г..// Търговско и облигационно право, 2018, брой 12, ISSN 1313-8133.
доклад Маринов, Д. Цели и принципи на производството по осребряване. В: Юбилейна научна конференция за 20-годишнината на юридически факултет, Русе, 2012
доклад Маринов, Д. Осребряването като фаза от производството по несъстоятелност и връзката му с останалите фази в производството по несъстоятелност. В: Сборник научни трудове на Русенския университет, Русе, 2012
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.