РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 26 от общо 26
доклад Антонов, С. Може ли медиацията да бъде алтернатива на наказанието лишаване от свобода?. В: Сб. Научни трудове на Русенския университет, том 57, книга 7, Русе, 2018, стр. 178-186, ISBN 1311-3321.
доклад Антонов, С. Разграничение на превантивната дейност от превантивната функция на наказателната отговорност. В: Сб. Доклади от научно-приложна конференция на тема: "Ролята на криминологията и сродните ѝ науки в противодействието на престъпността", Русе, 2018, стр. 28-35, ISBN 978-619-207-150-9.
доклад Антонов, С. Ниската ефективност на санкционната дейност на административните органи като благоприятстващ фактор за увеличаване на корупционните прояви. В: Сб. доклади "Противодействие на корупцията в Република България", Русе, Академично издателство, 2018, стр. 89-96, ISBN 978-954-712-758-6.
доклад Антонов, С. Развитие на наказанията без лишаване от свобода. В: Сб. Доклади от научна конференция на тема: „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство”, София, УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр. 319-333, ISBN 978-954-07-4536-7.
доклад Антонов, С. Правна характеристика на предвидените възпитателни мерки в Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В: Сб. Научни трудове на Русенския университет, том 56, серия 7, Русе, 2017, стр. 122-128
доклад Антонов, С. Развитие на обучението и изследователската дейност по криминология в Русенския университет „Ангел Кънчев“. В: Сб. Доклади от научна конференция посветена на 30г. от учредяването на Българската асоциация по криминология, София, 2017, стр. 139-156, ISBN 9786199020074.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.