РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 24 от общо 24
доклад Д. Камаринчева. Проблеми на акцентните колебания. В: Изследване речта на носителите на съвременния български език, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 56-61, ISBN 978-619-7071-30-6.
доклад Д. Камаринчева. Синтактико-семантичен аспект на свръхпосесивните отношения. В: Езикът и културата в съвременния свят. Сборник с материали от международна научна конференция. Бургас, Велико Търново, ИК "Знак'94", 2012, стр. 215-222, ISBN 978-954-8305-24-2.
книга Авторски колектив, В. Донева (съавтор). Бъзовец. Обичаи при бременност, раждане и отглеждане на детето(с. 82-91), Културно-просветен живот (с.30-43), Детски фолклор (с.209-225), Антропонимия (с.255-260),Представи и вярвания, свързани с лич. Русе, Лени - Ан, 2004, стр. 388, ISBN 954-8190-41-9.
книга В.Донева, Д.Цонева, Даниела Камаринчева, Е.Недкова, Р.Русев,Р.Горанов. Семантичен анализ на стихотворението “Сиво” от Валери Петров. Русе, ВТУ, 1994, стр. 159, ISBN **678-243-025.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.